Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

   MON - Orzeł

    5 października 2007 roku Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy zorganizował IV Marsz Sprawnościowo-Obronny im. Biskupa Józefa Gawliny. Przedsięwzięcie dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W marszu wzięły udział: drużyny ze szkół podstawowych  i gimnazjów z Gminy Rudnik oraz  Szkoła Specjalna z Raciborza. Swoją obecnością zaszczycili nas: Hetman Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - Józef Pluta, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy Rudnik - Jan Deńca, prezes LKS „Dąb” w Brzeźnicy – Hubert Skornia oraz dzielnicowy - Wiesław Willman. O 9.10 rano, po uroczystym rozpoczęciu imprezy, pierwszy 3- osobowy zespół wyruszył na trasę marszobiegu sprawnościowo-obronnego, zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej…

Galeria

 

 

III Marsz Sprawnościowo – Obronny 22.IX.2006


22 września 2006 roku Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy zorganizował III Marsz Sprawnościowo-Obronny im. Biskupa Józefa Gawliny.  Po raz pierwszy w swojej historii była to impreza międzynarodowa.

Więcej…

Galeria

 

W gminie Rudnik co chwilę ktoś znajduje niewybuch. Na razie nikt nie ucierpiał z tego powodu, ale szkoła i samorząd dmuchają na zimne. We wrześniu 2005 r. rozpoczęto Akcję Młody Saper 2005.
Jest to jedyne przedsięwzięcie w Polsce. Dzieci bawiąc się w saperów, uczą się co robić w razie natrafienia na np.: stary pocisk moździerzowy.

Szukanie

To właśnie działający w Brzeźnicy  Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” i Urząd Gminy postanowiły uświadomić dzieciom niebezpieczeństwa wiążące się z niewypałami.
W ramach akcji „Młody Saper 2005” UKS nawiązał kontakt z Policją, Strażą Graniczną oraz saperami z I Pułku Specjalnego w Lublińcu.

18 listopada 2005r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy odbył się turniej gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Rudnik, Babic oraz Raciborza o tytuł młodego sapera, który jest częścią Akcji Młody Saper 2005.
Zawody składały się z krzyżówki i testu na temat wiedzyo wojsku i zasad udzielania pierwszej pomocy, a także ćwiczenia w terenie.

Więcej…

23.IX.2005 r. UKS „Orzeł” z Brzeźnicy zorganizował II Marsz Sprawnościowo-Obronny im.  Biskupa Józefa Gawliny.

Uczestniczyły w nim szkoły i gimnazja z Gminy Rudnik, Babic oraz zaproszona w celach integracyjnych Szkoła Specjalna z Raciborza.

Więcej…