Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

   MON - Orzeł

    5 października 2007 roku Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy zorganizował IV Marsz Sprawnościowo-Obronny im. Biskupa Józefa Gawliny. Przedsięwzięcie dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W marszu wzięły udział: drużyny ze szkół podstawowych  i gimnazjów z Gminy Rudnik oraz  Szkoła Specjalna z Raciborza. Swoją obecnością zaszczycili nas: Hetman Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - Józef Pluta, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy Rudnik - Jan Deńca, prezes LKS „Dąb” w Brzeźnicy – Hubert Skornia oraz dzielnicowy - Wiesław Willman. O 9.10 rano, po uroczystym rozpoczęciu imprezy, pierwszy 3- osobowy zespół wyruszył na trasę marszobiegu sprawnościowo-obronnego, zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

   Zawodnicy mieli do pokonania około 2 km urozmaiconego terenu pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy, a halą sportową LKS „Dąb” Brzeźnica. Na trasie biegu rozstawione były punkty kontrolne. Uczniowie strzelali z wiatrówki, wyznaczali azymut, biegli 2 km, rzucali granatem, pokonywali tor przeszkód i przechodzili test na spostrzegawczość (tzw. KIM).Pogoda wprawdzie nie rozpieszczała zawodników, ale dzięki pomocy funkcjonariuszy Straży Granicznej, którym należą się szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę,  marszobieg zyskał na profesjonalności. Największą atrakcją okazały się punkty kontrolne dotyczące strzelania i rzutu granatem. Funkcjonariusze Straży Granicznej ufundowali dla wszystkich zespołów busole. Otrzymały je wszystkie zespoły biorące udział w marszobiegu.

   Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach, drugie z Szonowic, a trzecie z Brzeźnicy. Natomiast w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęło gimnazjum z Rudnika,drugie z Grzegorzowic,  a trzecie z Szonowic. Po raz pierwszy wybrano króla strzelców. Okazał się nim Rafał Fojcik z SP w Szonowicach. Nagrodę dla króla ufundował Hetman Bractwa Kurkowego. W rzucie granatem najlepszym okazał się Mateusz Kudla z Gimnazjum w Szonowicach.Najlepsze zespoły otrzymały puchary.  Wszystkie drużyny otrzymały statuetki, dyplomy, piłki oraz inne nagrody. Bieg zakończył się obiadem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy. Tegoroczny marsz sprawnościowo – obronny był elementem programu INTERREG IIIA w którym udział bierze Gmina Rudnik. Organizatorami biegu byli: Anna Matusik – Prezes UKS „Orzeł”, Zygmunt Kandora – gminny inspektor oświaty oraz Ewa Ryś – dyrektor ZSP Brzeźnica.