Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

galeria

 

 

saper 16

Kolejny raz działający w Brzeźnicy  Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”  postanowił uświadomić dzieciom niebezpieczeństwa wiążące się z niewypałami. W ramach akcji „Młody Saper 2016” UKS nawiązał kontakt z Policją i I patrolem saperskim z 6 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Gliwicach. Przedsięwzięcie dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej i Urzędu Gminy Rudnik.

Na uczniów czekała 20-minutowa część teoretyczna, a po niej ćwiczenia i zadania konkursowe w terenie, sprawdzające umiejętności młodzieży w zakresie obronności oraz sprawności fizycznej w dyscyplinach przydatnych w wojsku. W akcji wzięły udział: drużyny ze szkół podstawowych  i gimnazjów z Gminy Rudnik, Raciborza oraz  Szkoła Specjalna z Raciborza. 6 października 2016 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy odbył się turniej gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Rudnik oraz Raciborza o tytuł młodego sapera, który jest częścią Akcji Młody Saper 2016 zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Zawody składały się z krzyżówki i testu na temat wiedzy o wojsku i zasad postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu, wiedzy o działaniach Straży Granicznej, a także ćwiczenia w terenie i strzelanie. W przeprowadzeniu akcji pomagali saperzy z Gliwic, przygotowując teren z zakopanymi fragmentami rozbrojonej, a więc zupełnie niegroźnej amunicji. Ważnym elementem akcji była również pogadanka jak odróżnić niewybuch od innych metalowych elementów. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, a w kategorii Gimnazjum - Gimnazjum w Grzegorzowicach. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w obiedzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy.
Organizatorami akcji byli: Anna Matusik – Prezes UKS „Orzeł”, Zygmunt Kandora – samodzielny inspektor ds. kultury, turystyki i promocji oraz Ewa Ryś – dyrektor ZSP Brzeźnica.