Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

23.IX.2005 r. UKS „Orzeł” z Brzeźnicy zorganizował II Marsz Sprawnościowo-Obronny im.  Biskupa Józefa Gawliny.

Uczestniczyły w nim szkoły i gimnazja z Gminy Rudnik, Babic oraz zaproszona w celach integracyjnych Szkoła Specjalna z Raciborza.

O 9.00 rano pierwszy 3 - osobowy zespół wyruszył na trasę marszobiegu sprawnościowo-obronnego, zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zawodnicy mieli do pokonania ok. 2 km urozmaiconego terenu pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy, a halą sportową LKS „Dąb” Brzeźnica. Na trasie biegu rozstawione były punkty kontrolne. Uczniowie strzelali ze śrutówki, wyznaczali azymut, biegli 2 km, rzucali granatem, zakładali maskę gazową, pokonywali tor przeszkód i przechodzili test na spostrzegawczość (tzw. KIM).

Pogoda dopisała, a dzięki pomocy funkcjonariuszy Straży Granicznej marszobieg zyskał na profesjonalności. Największą atrakcją okazały się punkty kontrolne dotyczące strzelania i rzutu granatem.
Funkcjonariusze Straży Granicznej ufundowali dodatkowe nagrody w postaci busoli oraz dyplomy. Otrzymały je wszystkie zespoły biorące udział w marszobiegu.

A oto klasyfikacja medalowa:
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął zastęp z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy, drugie Szkoła Podstawowa w Rudniku a trzecie Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

Natomiast w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęło gimnazjum z Grzegorzowic, drugie gimnazjum z Rudnika, a trzecie z Szonowic.

Najlepsze zespoły otrzymały puchary, a wszyscy uczestnicy dodatkowo pamiątkowe medale.
Bieg zakończył się obiadem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy.
Organizatorami biegu byli: Anna Matusik – Prezes UKS „Orzeł”, Zygmunt Kandora – gminny inspektor oświaty oraz Ewa Ryś – dyrektor ZSP Brzeźnica.