Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

galeria

 

 

saper 14

 

Na naszym terenie saperzy działają dość często. Są wzywani nawet kilkadziesiąt razy w ciągu roku. To właśnie z tego powodu akcja Młody Saper organizowana co roku w naszej szkole naprawdę ma sens.  Chcemy podnieść świadomość młodych ludzi na temat takich zagrożeń, wyjaśnić czym są niewypały i niewybuchy, poinformować jak należy się zachować, gdy taki podejrzany przedmiot znajdziemy. 3 października 2014 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy odbył się turniej gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Rudnik oraz Raciborza o tytuł młodego sapera, który jest częścią Akcji Młody Saper 2014 zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.


Ważnym elementem akcji była pogadanka oraz prezentacja jak odróżnić niewybuch od innych metalowych elementów przygotowana przez I patrol saperski z 6 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Gliwicach. Uczestnicy mieli do wykonania kilka zadań: rozwiązanie krzyżówki związanej tematycznie z Wojskiem Polskim, odnalezienie przy pomocy wykrywacza metali zakopanych w ziemi przedmiotów i wykonanie poleceń: dotyczących znajomości mapy, samarytanki, strzelania z broni pneumatycznej, rzutu granatem ćwiczebnym, posługiwania się busolą. Ostatnim zadaniem było wykazanie się znajomością procedury działania w momencie znalezienia niewybuchu lub niewypału. Projekt "Młody Saper 2014" jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Klasyfikacja końcowa
Kategoria SP:
Im – ZSO Rudnik
II m – ZSP3 Racibórz
III m – SP Szonowice
IV m – ZSP Brzeźnica
Kategoria GIM:
I m – ZSO Rudnik(2)
II m – GIM Szonowice
III m – ZSO Grzegorzowice
IV m – ZSO Rudnik (1)
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w obiedzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy.
Organizatorami akcji byli: Anna Matusik – Prezes UKS „Orzeł”, Zygmunt Kandora – samodzielny inspektor ds. kultury, turystyki i promocji oraz Ewa Ryś – dyrektor ZSP Brzeźnica.