Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

galeria

 

 

Kolejny raz działający w Brzeźnicy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” postanowił uświadomić dzieciom niebezpieczeństwa wiążące się z niewypałami. W ramach akcji „Młody Saper 2012” UKS nawiązał kontakt z Policją, I patrolem saperskim z 6 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Gliwicach. Przedsięwzięcie dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. W akcji wzięły udział: drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rudnik, Raciborza oraz Szkoła Specjalna z Raciborza.5 października 2012 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy odbył się turniej gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Rudnik oraz Raciborza o tytuł młodego sapera, który jest częścią Akcji Młody Saper 2012 zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

saper 12

 

Zawody składały się z krzyżówki i testu na temat wiedzy o wojsku i zasad postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu, wiedzy o działaniach Straży Granicznej, a także ćwiczenia w terenie i strzelanie. W przeprowadzeniu akcji pomagali saperzy z Gliwic, przygotowując teren z zakopanymi fragmentami rozbrojonej, a więc zupełnie niegroźnej amunicji. Dali uczniom wykrywacze metali i polecili im odnaleźć jak najwięcej zakopanego złomu w wyznaczonym czasie. Wcześniej zapoznali uczniów z pracą sapera, a także pokazali specjalny kombinezon sapera. Ważnym elementem akcji była również pogadanka jak odróżnić niewybuch od innych metalowych elementów.
A oto klasyfikacja medalowa:
w kategorii szkół podstawowych - chłopcy
I miejsce Szkoła Podstawowa z Grzegorzowic.
II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy.
III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Raciborza.
w kategorii szkół podstawowych - dziewczynki
I miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy.
II miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Raciborza.
III miejsce Zespół Szkół Specjalnych z Raciborza.
w kategorii Gimnazjum -
I miejsce Gimnazjum w Grzegorzowicach.
II miejsce Gimnazjum w Szonowicach.
III miejsce Gimnazjum w Rudniku.
Najlepsze zespoły otrzymały puchary oraz inne nagrody.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w obiedzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy.
Organizatorami akcji byli: Anna Matusik – Prezes UKS „Orzeł”, Zygmunt Kandora – samodzielny inspektor ds. kultury, turystyki i promocji oraz Ewa Ryś – dyrektor ZSP Brzeźnica.