Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

galeria

 

 

23 września 2011 roku Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy zorganizował VIII Marsz Sprawnościowo-Obronny im. Biskupa Józefa Gawliny. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.
W marszu udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych  i gimnazjów z terenu Gminy Rudnik i Raciborza. Swoją obecnością zaszczycili nas: Czesław Kuzdrowski-  Prezes Koła LOK przy Rafako w Raciborzu, Jan Deńca - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Gminy Rudnik, Karina Lasak - sekretarz Gminy Rudnik. Po uroczystym rozpoczęciu imprezy, pierwszy 3-osobowy zespół wyruszył na trasę marszobiegu sprawnościowo-obronnego, zorganizowanego przez UKS „Orzeł” przy współpracy z Urzędem Gminy w Rudniku i pod patronatem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.Marszobieg składał się z punktów kontrolnych. Uczniowie strzelali ze śrutówki i łuku, biegli po urozmaiconym terenie, rzucali granatem, pokonywali tor przeszkód i przechodzili test na spostrzegawczość (tzw. KIM)oraz test z pierwszej pomocy. Największą atrakcją okazały się punkty kontrolne dotyczące strzelania. A oto klasyfikacja medalowa:
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy,
drugie ze szkoły w Raciborzu,
a trzecie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowic.
Natomiast w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęło gimnazjum z ZSO z Grzegorzowic,
drugie z Szonowic,
a trzecie z Rudnika.
Najlepsze zespoły otrzymały puchary, Wszystkie drużyny otrzymały statuetki, piłki oraz inne nagrody.
Bieg zakończył się obiadem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy. 
Organizatorami biegu byli: Anna Matusik – Prezes UKS „Orzeł”, Zygmunt Kandora – samodzielny inspektor ds. kultury, turystyki i promocji oraz Ewa Ryś – dyrektor ZSP Brzeźnica.