Władze Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica
  1. Teresa Kocur - prezes
  2. Sabina Jaskóła - wiceprezes
  3. Danuta Bajerska - księgowa
  4. Grzegorz Ryczkowski - sekretarz
  5. Sylwia Malik - członek
  6. Monika Macheta - członek
Komisja Rewizyjna: Sylwia Parys, Lidia Dyrska i Aniela Niziołek

Statut Stowarzyszenia (PDF - 38kB)

Festyn 2021

12 czerwca odbył się Wielki Festyn inaugurujący powstanie Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica.

Więcej…

Dnia 21 stycznia reaktywowało się Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Brzeźnica
w celu wspmagania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poprzez wyszukiwanie programów pomocowych, pozyskiwanie środków z zewnątrz oraz współpracy
z innymi tego typu stowarzyszeniami.