Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-13.00

Nadzór pedagogiczny – 
starszy wizytator pani Halina Sitnikow tel 324223802 wew. 41