Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Konferencja międzynarodowa

   Po raz pierwszy nasza placówka wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji. Jako jedyna placówka z Polski została zaproszona do przygotowania warsztatów na temat dwujęzyczności dzieci przedszkolnych. Konferencja miała tytuł „Bilingualność w placówkach przedszkolnych i klasach początkowych – dlaczego wspierać”?  i odbyła się 23 września 2006 r. w IBZ St. Marienthal Görlitz.

   Uroczystego otwarcia dokonał Dr. Birgit Dippe - dyrektor Euro-Szkół Görlitz/Zittau. Następnie wygłoszono referaty: „Wczesna wielojęzyczność poprzez przedszkole i szkołę podstawową:Dlaczego? Jak to możliwe? Co z tego wynika?” przez prof. Dr. Henning Wode z Uniwersytetu Kiel oraz „Czy wielojęzyczne wychowanie może mieć także sukces w Polsce? Stan organizacyjny, metodyczna realizacja, dotychczasowe doświadczenia” przez prof. Magdalenę Olpińską z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej…

   Dnia 20 czerwca 2006 r. dzieci sześcioletnie wraz z nauczycielką i opiekunką spały w przedszkolu. Tego typu „wydarzenie” czyli nocowanie odbyło się po raz pierwszy w ZSP w Brzeźnicy (po wcześniejszej konsultacji dyrekcji z rodzicami dzieci).
   Rodzice przyprowadzili dzieci na godz. 19:30 . Wspólnie ustalili w którym miejscu będą spać, przygotowali materace, pościel, piżamy, przytulanki, przybory do mycia.
   O godz. 21:00 przy zapalonych świecach, lampkach tworzących przytulny nastrój dzieci zjadły kolację i obejrzały kasetę „Duszek Kacper” . Później rozpoczęły się zabawy pt.:”Gra światłem” (każdy miał latarkę).
  1. Znajdź swoje zdjęcie na ścianie
  2. Poszukaj ulubiona zabawkę
  3. Które dziecko ma np. rude włosy, jest najwyższe, jest najlepszym kolegą, siedzi przy oknie, itp.
Wszystkie polecenia wydawane były w języku niemieckim.
   Po zabawie dzieci wybrały się na spacer po szkole, do klasy w której rozpoczną od września naukę. Najwięcej zabawy przyniosło wyszukiwanie latarką odpowiednich przedmiotów. I znów nauczycielka wykorzystywała znajomość przez dzieci języka niemieckiego, wydając polecenia właśnie w tym języku.
   O godz. 22:00 wszyscy poszliśmy na spacer pt.”Uroki i tajemnice naszej wsi nocą”. Dzieci zobaczyły konstelacje gwiazd, satelity, posłuchały odgłosów przyrody (owady, zwierzęta domowe).
   O 22:45 po powrocie zjedliśmy wspólnie ciasto i świeże truskawki. Potem zaczęły się przygotowania do snu – wieczorna toaleta, ubieranie piżamek, poprawianie pościeli.
Nauczycielka przy świetle latarki przeczytała bajkę na dobranoc Cornelii Nitszch pt.:”Kończy się dzień, nadchodzi noc” (z serii „Bajki pomagają dzieciom”)
   Dzieci jeszcze rozmawiały. Około 24:00 prawie wszyscy już spali. Noc przebiegła spokojnie, nikt nie płakał, nie marudził. Rano rodzice odebrali swoje zadowolone pociechy, szczęśliwe, choć trochę zmęczone.
Nocowanie w przedszkolu ma na celu kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, radzenie sobie w różnych sytuacjach, często nieprzewidywalnych.
   Przedszkolaki idące do I klasy kończą pewien etap Edukacji, a rozpoczynają nowy, niosący więcej obowiązków, zadań do wykonania.
   Nauczycielka poprzez nocleg w przedszkolu dzieci sześcioletnich chciała zwrócić uwagę na słowa: „Być uczniem to brzmi dumnie”.

Galeria

 

W dniach 19maja 2006 r. - 21 maja 2006 r. w Łubowicach w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań J. von Eichendorffa odbyło się spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli dwujęzycznych działających w Polsce. Organizatorem był Instytut Stosunków Zagranicznych IFA.

Więcej…

Już od dwóch lat przedszkole w Brzeźnicy jest jedynym przedszkolem bilingualnym w województwie śląskim.

Słynne hasło: „Języki są bramą do przyjaźni, wiedzy oraz drogą ku przyszłości” jest myślą przewodnią naszej placówki.

Wzrastające umiędzynarodowienie życia publicznego i pogłębiająca się integracja między poszczególnymi krajami sprawiają, że opanowanie przynajmniej jednego języka obcego o zasięgu europejskim staje się koniecznością.
Polska to kraj, w którym z roku na rok wzrasta zainteresowanie nauką języków obcych.

Fakt ten powoduje , że organizacja nauczania tego przedmiotu jest jednym z priorytetowych zadań wprowadzanej reformy systemu edukacji. Zgodnie z założeniami rekomendacji RADY EUROPY wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczynanie procesu nauczania, aby każde dziecko miało szansę pełnowartościowego uczestnictwa w społeczeństwie przyszłości.

Dzieci w Brzeźnicy mają taką możliwość i wszystkie z niej od dwóch lat korzystają, uczęszczając do bilingualnego przedszkola w tutejszym ZSP. Co to znaczy bilingualność?
Dzieci uczą się równocześnie drugiego języka (oprócz ojczystego) języka obcego – w naszym przypadku to język niemiecki. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie śląskim, a jedna z sześciu w Polsce (Leśnica, Olesno, Słupsk, Opole, Wrocław).

Więcej…