Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

Galeria

Dnia 23.04.2008 r. odbył się w Borucinie konkurs z języka niemieckiego organizowany przez DFK w Raciborzu. Wzięły w nim udział przedszkola z powiatu raciborskiego. Dzieci z bilingualnego przedszkola w Brzeźnicy zaprezentowały program, na który składały się piosenki, zabawy muzyczne i tańce. Jury w składzie Łukasz Kocur, Urszula Lamla, Sylwia Pientka, Anna Ronin, Brygida Abrahamczyk, Nikolaus Bajgar oceniało wymowę i oprawę artystyczną, a także sposób wykonania. W nagrodę wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe dyplomy, zabawki a uczestnicy słodycze. Na pożegnanie wspólnie zaśpiewaliśmy „Ciao es war schón und Aufwiedersehen”.
Galeria

W dniach 26.02. - 01.03. 2008r. grupa nauczycieli z Polski przebywała w Berlinie. Wyjazd organizowany był przez metodyków j. niemieckiego dla przedszkoli p. Beatę Heisse i U. Dambowy przy współpracy z ifa. Celem było zwiedzanie przedszkoli, obserwacja pracy wychowawczyń, rozmowy, przekazywanie doświadczeń , porównywanie pracy w placówkach oświatowych polskich i niemieckich. W pierwszym dniu zwiedziliśmy francuskie bilingualne przedszkole „Cardin d’Enfants Franco – Allemand". Dyrektorka opowiadała o pracy i funkcjonowaniu instytucji tj. w grupie są dwie nauczycielki – niemiecka i francuska, porozumiewają się z dziećmi w swoim języku. W salach były kąciki tematyczne podobnie jak u nas. Dzieci bawiąc się z nauczycielką poznawały obce wyrazy, utrwalały. Nie rozmawiały w obcym języku, jedynie reagowały na polecenie do wykonania.

Więcej…

Klaun

   30 listopada 2007 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy odwiedził gość z Niemiec - klaun Riccolino. Przedszkolaki i uczniowie brały czynny udział w występach klauna śpiewając i tańcząc razem z nim. Wizyta ta pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia.

Klaun


Dnia 2 lutego 2007 roku odbył się I Konkurs o tematyce Bożonarodzeniowej i zimowej. Udział wzięły wszystkie przedszkola z naszej gminy. Organizatorem było przedszkole w Gamowie. Celem konkursu było wspólne kolędowanie oraz zachęcanie do kultywowania tradycji świątecznych. Naszą placówkę reprezentowało sześcioro dzieci. Do ich zadań należało: segregowanie obrazków, rozwiązanie quizu i zagadek świątecznych, szukanie drogi w labiryncie oraz układanie rozsypanki obrazkowej. Pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu dzieci prezentowały swój program artystyczny. Nasze przedszkolaki zaśpiewały piosenkę "Chojka" - każde jedną zwrotkę oraz " Świeć gwiazdeczko" - z wykorzystaniem kroków tanecznych. Jako placówka bilingualna przy nutach "In der Weihnachtbackerei" dzieci piekły świąteczne ciasto. Jury było zachwycone zdolnościami kulinarnymi naszych dzieci. Na zakończenie pani dyrektor Gabriela Burdzik podziękowała uczestnikom za udział w konkursie oraz wręczyła drużynom nagrody - dyplomy, zabawki, książki z bajkami oraz słodycze.
   Kiel

   W grudniu 2006 roku przedstawicielka naszej placówki Lidia Dyrska wzięła udział w 4 dniowym seminarium w Kilonii, zorganizowanym przez IFA. Celem seminarium było zapoznamie z z pracą przedszkoli bilingualnych, organizacją, metodami i formami stosowanymi w placówkach za granicą. W trakcie odwiedzano przedszkola w Schleschwig-Holstein oraz szkoły w Kiel. Ciekawym doświadczeniem było wysłuchanie pracownika Uniwersytetu w Kiel - profesora Wode, oraz burmistrza miasta Meldorf, którzy przedstawili koncepcje nauczania bilingualnego oraz podzielili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.


Kiel
Więcej artykułów…