Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

Rekrutacja dzieci na okres wakacyjny.
Przedszkole w Gamowie będzie pełnić dyżur letni od 01 lipca do 21 lipca 2021r.
Przedszkole w Szonowicach będzie pełnić dyżur letni od 22 lipca do 27 sierpnia 2021r.

O przyjęciu dzieci będą decydowały następujące kryteria:
1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Dzieci rodziców pracujących zawodowo lub we własnym gospodarstwie rolnym.
3. Dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Rudnik.
4. Kolejność zgłoszeń.
W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach od 7 do 16.
Dyżur odbędzie się, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie co najmniej 7.
Liczba miejsc na okres wakacji – wynosi 25.
Wnioski z załącznikami do odebrania w swoim przedszkolu!
Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w swoim przedszkolu w okresie od 7.06 do 18.06.2021r.
Lista dzieci przyjętych na okres letni podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 25.06.2020r