Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole przystąpiło do Kampanii edukacyjno - informacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech".

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.
Dzięki gotowości naszej placówki do podjęcia się nowych zadań otrzymamy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza, które zadbają o właściwą jakość powietrza w naszym przedszkolu.

E.R.