Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

Weronika19

W naszym przedszkolu co trzeci czwartek miesiąca o godz. 15.00 odbywa się cykl warsztatów prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta opiera się na wczesnodziecięcych zabawach ruchowych dzieci.

Głównym jej założeniem jest rozwijanie świadomości własnego ciała za pomocą ruchu i przestrzeni. Metoda wpływa pozytywnie na sprawność ruchową, umiejętność dzielenia przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Uczestnictwo w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy dziecka. W warsztatach udział biorą rodzice z dziećmi. Podczas spotkań rodzice uczą się wielu ćwiczeń, które powtarzane wspólnie z dzieckiem w domu wspomogą jego prawidłowy rozwój i wpłyną pozytywnie na wspólne relacje z dzieckiem. Spotkanie daje wiele radości dorosłym i najmłodszym. Kolejne spotkanie w grudniu (19.12), zapraszamy!