Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

ruch rozwijajacy 17

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego. Została ona stworzona przez angielską nauczycielkę tańca Weronikę Sherborne w oparciu o tezę, że rozwój ruchowy dziecka jest podstawą jego rozwoju w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Głównym założeniem metody jest rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i przestrzeni, dzielenie tej przestrzeni z innymi osobami, nawiązywanie z nimi kontaktu oraz usprawnienie ruchowe. Metoda ta opiera się na ćwiczeniach ruchowych i zabawie.

Weronika Sherborne w metodzie Ruchu Rozwijającego wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą:

 • - ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała;
 • - ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezeceństwa w otoczeniu;
 • - ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami i grupą;
 • - ćwiczenia twórcze.

Metoda Ruchu Rozwijającego:

 • - wspomaga prawidłowy rozwój dziecka poprzez ruch,
 • - uczy nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego,
 • - uczy współdziałania z partnerem,
 • - rozwija poczucie bezpieczeństwa i zaufania do drugiego  człowieka,
 • - kształtuje orientację w przestrzeni, świadomość własnego ciała,
 • - uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu,
 • - kształtuje poczucie własnej wartości i pewności siebie,
 • - sprawia wiele radości.

Zajęcia te są wplecione w program nauczania przedszkolaków. Dodatkowo od 20 marca 2017 r. wprowadzono zajęcia dla dzieci z rodzicami. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło pięcioro przedszkolaków ze swoimi mamusiami. Spotkanie bardzo spodobało się dzieciom i sprawiło wszystkim wiele radości ze wspólnej zabawy. Kolejne spotkanie dla tej grupy odbędzie się za 3 tygodnie tj. 10  kwietnia 2017 r. Czekamy na zawiązanie się kolejnej grupy dzieci z rodzicami.

M.K.