galeria

 

 

ucz 5 15

Dnia 13 czerwca bieżącego roku w ZSP w Brzeźnicy odbyło się podsumowanie projektu: „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w związku z realizacją projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania.

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe - wycieczka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

logo czb

 galeria

 

u na 5 14

 

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy  realizowany jest kolejny projekt "Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

W związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy projektu pn." Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytetu IX Działaniu 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ponownie (nabór 2) poszukiwany jest dostawca pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września  2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Brzeźnica.

Poniżej do pobrania treść nowego zapytania ofertowego. W II Zapytaniu ofertowym obowiązują załączniki z poprzedniego zapytania tj. z dnia 21 sierpnia 2014 r.

II Zapytanie ofertowe - pomoce

Załącznik nr 1 cz1

Załącznik nr 1 cz2

Załącznik nr 1 cz3

Załącznik nr 1 cz4

Załącznik nr 2 cz1

Załącznik nr 2 cz2

Załącznik nr 2 cz3

Załącznik nr 2 cz4

Więcej artykułów…