Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

logo czb

 galeria

 

u na 5 14

 

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy  realizowany jest kolejny projekt "Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

W związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy projektu pn." Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytetu IX Działaniu 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ponownie (nabór 2) poszukiwany jest dostawca pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września  2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Brzeźnica.

Poniżej do pobrania treść nowego zapytania ofertowego. W II Zapytaniu ofertowym obowiązują załączniki z poprzedniego zapytania tj. z dnia 21 sierpnia 2014 r.

II Zapytanie ofertowe - pomoce

Załącznik nr 1 cz1

Załącznik nr 1 cz2

Załącznik nr 1 cz3

Załącznik nr 1 cz4

Załącznik nr 2 cz1

Załącznik nr 2 cz2

Załącznik nr 2 cz3

Załącznik nr 2 cz4

W związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy projektu pn." Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytetu IX Działaniu 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukiwany jest dostawca pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 września  2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Brzeźnica.

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego z załącznikami:

Zapytanie ofertowe - pomoce

Załącznik nr 1 cz1

Załącznik nr 1 cz2

Załącznik nr 1 cz3

Załącznik nr 1 cz4

Załącznik nr 2 cz1

Załącznik nr 2 cz2

Załącznik nr 2 cz3

Załącznik nr 2 cz4

logo czb

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Rudnik poszukuje kandydatów na stanowiska:
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło język polski – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło język angielski – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło przyroda – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło matematyka – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło język niemiecki – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło informatyka – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło artystyczno-teatralne – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  języka angielskiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  historii – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  matematyki – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  języka niemieckiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia z dyslekcji – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia logopedyczne – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia kompensacyjne – 1 osoba;
w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”. Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Więcej…

Więcej artykułów…