galeria

w czechy 18

27 lutego br. 45 osobowa grupa dzieciaków, rodziców i nauczycieli po raz kolejny wybrała się za granicę do znajomych do Czech w Nowym Jiczinie w ramach projektu pt: "Poznajmy się!”, w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020.

Więcej…

galeria

 

 

poznajmy 17 02

22 listopada br. 25 osobowa grupa dzieciaków wybrała się po raz pierwszy za granicę do nowych znajomych do Czech w ramach projektu pt: "Poznajmy się!”, w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020.

Więcej…

galeria

poznajmy 17

Ruszył projekt w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy  pt: "Poznajmy się!”, w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020.

Więcej…

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy  realizowano  projekt "Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowaniem projektu ” Uczeń na 5 w ZSP Brzeźnica” była wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Odbyła się ona 19 czerwca 2015r.

Więcej…

Więcej artykułów…