galeria

 

 

janek honza 13

Kolejny rok - kolejny projekt! Tym razem sięgnęliśmy po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz budżetu państwa . W projekcie Janek i Honza potrafią ratować uczestniczą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 10 z Raciborza oraz czeskie Strahovice. Projekt ma na celu zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy.W wyniku realizacji programu uczeń powinien: znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wykonywać wszystkie czynności składające się na łańcuch przeżycia, pamiętać numery telefonów służb ratunkowych działających na terenie danego kraju, w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem pogotowia, znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej. Ponadto uczeń powinien mieć ukształtowaną społecznie akceptowaną postawę wyrażającą się w: gotowości niesienia pomocy innym oraz poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.

Więcej…

21 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenia mające na celu nabycie umiejętności wykorzystania SIS w praktyce, wzrost zainteresowania sprawami szkoły, lepsze postrzeganie szkoły jako placówki edukacyjnej i integrującej społeczność lokalną, a także przprowadzono konkurs dla uczniów na najciekawszy blog 2011.

projekt_w_11_01


Więcej…

 

Przebieg konkursu
Rozpoczęcie konkursu - 16 kwietnia. Zakończenie konkursu - 20 czerwca. W czerwcu 2011 roku, spośród zgłoszonych blogów specjalnie powołana Kapituła Konkursu złożona z przedstawiciela nauczycieli oraz rodziców,  wybierze oraz nagrodzi trzy najciekawsze. Jednemu z nich zostanie przyznane miano NAJCIEKAWSZEGO BLOGA  2011r.
Ogólne zasady
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w ramach projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy"  Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie  9.5  Oddolne Inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnik Konkursu musi być aktywnym użytkownikiem serwisu szkolnego, tzn. posiadać i czynnie prowadzić blog.
Użytkownik może wystawić do konkursu tylko jeden blog.

Więcej…

projekt_11_01

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za nami konsultacje społeczności szkolnej (rodziców, nauczycieli, uczniów) dotyczące wyglądu i zakresu informacji przekazywanych poprzez Serwis Internetowy Szkoły i warsztaty dla administratora i redaktora serwisu. Przed nami szkolenia nauczycieli, które przygotują grono pedagogiczne do wykorzystania SIS we własnej praktyce i nauczaniu, wskażą pomysły na zastosowanie dydaktyczne strony, przygotują do popularyzacji serwisu wśród społeczności szkolnej.
Jak tworzymy stronę można obejrzeć po adresem: http://brzeznica.psis.edu.pl.
Zachęcamy do oglądania i dzielenia się swoimi uwagami.

Więcej artykułów…