Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy został wybrany jako jeden z 5 szkół w całej Polsce do uczestnictwa w projekcie ARETE (rozszerzona rzeczywistość).

European Schoolnet będący siecią 33 ministerstw edukacji zaprosiła wybrane szkoły i polskich nauczycieli geografii i geometrii (matematyki) z uczniami IV i V klasy szkoły podstawowej do udziału w pilotażowym badaniu ARETE, które odbywa się w tym roku szkolnym, począwszy od września 2021 r. ARETE to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest rozwój i integracja interaktywnych technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w edukacji. W ramach tego projektu prowadzone są badania pilotażowe, których celem jest nauka geometrii i geografii poprzez wizualizację i interakcję przy użyciu dwóch aplikacji CleverBooks AR. Celem tego badania jest ustalenie, czy rozszerzona rzeczywistość wspiera edukację STEM (science, technology, engineering, mathematics) w szkołach podstawowych, czy pomaga zapamiętywać uzyskane wiadomości i zwiększyć zainteresowanie uczniów przedmiotami STEM. Nauczyciele z naszej szkoły przeszli szereg szkoleń dotyczący projektu oraz samej aplikacji, a teraz jako pierwsi będą mieli okazję przetestować najnowocześniejszą technologię AR do nauki umiejętności STEM. Będą mieli bezpłatny dostęp do aplikacji CleverBooks AR do nauki geografii lub geometrii przez cały rok szkolny. Koordynatorami projektu jest Marzenna Mruk-Otulak oraz Agnieszka Kornas-Zuber.
A.Z.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy został wybrany jako jeden z 5 szkół w całej Polsce do uczestnictwa w projekcie ARETE (rozszerzona rzeczywistość)

European Schoolnet będący siecią 33 ministerstw edukacji zaprosiła wybrane szkoły i polskich nauczycieli geografii i geometrii (matematyki) z uczniami IV i V klasy szkoły podstawowej do udziału w pilotażowym badaniu ARETE, które odbywa się w tym roku szkolnym, począwszy od września 2021 r. ARETE to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest rozwój i integracja interaktywnych technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w edukacji.

W ramach tego projektu prowadzone są badania pilotażowe, których celem jest nauka geometrii i geografii poprzez wizualizację i interakcję przy użyciu dwóch aplikacji CleverBooks AR. Celem tego badania jest ustalenie, czy rozszerzona rzeczywistość wspiera edukację STEM (science, technology, engineering, mathematics) w szkołach podstawowych, czy pomaga zapamiętywać uzyskane wiadomości i zwiększyć zainteresowanie uczniów przedmiotami STEM.

Nauczyciele z naszej szkoły przeszli szereg szkoleń dotyczący projektu oraz samej aplikacji, a teraz jako pierwsi będą mieli okazję przetestować najnowocześniejszą technologię AR do nauki umiejętności STEM. Będą mieli bezpłatny dostęp do aplikacji CleverBooks‑AR do nauki geografii lub geometrii przez cały rok szkolny. Koordynatorami projektu jest Marzenna Mruk-Otulak oraz Agnieszka Kornas-Zuber.