galeria

w czechy 18 02

26 marca 2018 r. już po raz piąty spotkali się uczestnicy projektu „Poznajmy się !” w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020.

Tematem naszego spotkania były święta wielkanocne oraz tradycje i zwyczaje z nimi związane. Dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych o tematyce wielkanocnej, a w przerwie wspólnie się bawiły. Następnie na podwórku szkolnym szukały prezentów od zająca wielkanocnego. Zabawy było co niemiara. Kolejnym etapem naszego spotkania był wyjazd do Raciborza, gdzie dzieci zjadły obiad oraz zwiedziły Zamek Piastowski. Bardzo dziękujemy Rodzicom, którzy pomogli w części warsztatowej!
Ostanie nasze spotkanie odbędzie się w czerwcu i już na nie czekamy!