Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy  realizowano  projekt "Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowaniem projektu ” Uczeń na 5 w ZSP Brzeźnica” była wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Odbyła się ona 19 czerwca 2015r.

Wzięło w niej udział 34 uczniów i 3 opiekunów. Wyjazd z Brzeźnicy nastąpił o 8.45. Pobyt w Krakowie rozpoczęto od zwiedzania Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. Miejsce to ma przybliżyć zwiedzającym istotę zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie. Największą atrakcją  było to, że wszystkiego można było dotknąć, a nawet przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się : dwie huśtawki, fale w układzie, rura głosowa, gong tam-tam, dzwony rurowe, dudnienia, dwa lustra, krzywe zwierciadła i duża platforma. Tam również odbyły się warsztaty – lekcja ” W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”. Z tego miejsca uczestnicy wyszli pod wielkim wrażeniem, komentując to, co zobaczyli. Następnie uczestnicy udali się do Muzeum Inżynierii Miejskiej również w Krakowie. Tam zostali podzieleni na dwie grupy i każda z nich otrzymała swojego przewodnika. Grupy zwiedzały ekspozycje zabytkowych tramwajów, wystawę interaktywną „Wokół koła” . W sali „Dzieje polskiej motoryzacji” zachwycano się zbiorem samochodów i motocykli polskiej produkcji od lat 30-stych XX wieku. Pobyt tam miał charakter pokazu połączonego z warsztatami. Wycieczka przebiegała zgodnie z ustalonym wcześniej programem. Kolejnym jej punktem był obiad w „Królewskiej Restauracji” w Wieliczce. Po posiłku nastąpił ostatni punkt programu – zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, której początki sięgają czasów średniowiecza. Podczas pobytu w kopalni zwiedzającym towarzyszył przewodnik, który opowiadał wiele ciekawych rzeczy dotyczących tego miejsca. Aby zapoznać się z zabytkowym wnętrzem uczestnicy mieli do pokonania ogromną liczbę schodów. Zwiedzili kaplice, malownicze podziemne jezioro, zobaczyli oryginalne narzędzia i sprzęt górniczy oraz zachowane ślady prac dawnej kopalni, a także rzeźby i płaskorzeźby solne. Trasa obejmowała 3,5 kilometra na głębokościach między 64 a 135 metrów. Na koniec zostało zrobione wspólne zdjęcie. To miejsce  wywarło na uczestnikach wycieczki szczególne wrażenie, toteż zachwytom nie było końca. Cały czas trwania wycieczki towarzyszył nam pilot, który w drodze powrotnej zorganizował konkursy z nagrodami na „Miss Wycieczki”  i „Super Chłopaka”. W ten sposób minął cały dzień ,wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Zmęczeni i zadowoleni uczestnicy wrócili o 22.35 do domu. Wyjazd edukacyjny pomógł uczniom w utrwaleniu praktycznej wiedzy nabytej podczas zajęć odbytych w  ramach projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”.