Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

galeria

 

 

ucz 5 15

Dnia 13 czerwca bieżącego roku w ZSP w Brzeźnicy odbyło się podsumowanie projektu: „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalnie na tę okazję, uczniowie wraz z nauczycielami  zebrali i zaprezentowali efekty swojej wytężonej  pracy. Najpierw rodzice i zaproszeni goście mieli okazję podziwiać zdolności teatralne uczniów, którzy zaprezentowali sztukę: „ Calineczka”. Recytacji towarzyszyła efektowna oprawa muzyczna, śpiew, taniec i piękna scenografia, dzięki czemu obecni bez trudu mogli przenieść się w świat baśni i marzeń. Kolejnym punktem było obejrzenie  prezentacji multimedialnej,  stanowiącą podsumowanie zajęć odbywających się w ramach projektu.  W dalszej części odbył się teleturniej wiedzy, w którym o miano najlepszych walczyły  dwie drużyny: dziewcząt i chłopców. Liczyła się nie tylko wiedza, ale refleks. Widowni i rywalizującym towarzyszyło sporo emocji, gdyż teleturniej  dotyczył różnych dziedzin: języka polskiego, historii, przyrody, matematyki, języków obcych i informatyki. Wymagał od uczestników zarówno  teoretycznej jak  i praktycznej wiedzy, a walka była  wyrównana. Lepsi okazali się chłopcy! W końcowej części sobotniego spotkania, Pani Dyrektor, Ewa Ryś, rozdała dyplomy uczniom, którzy godnie reprezentowali szkołę w konkursach i pogratulowała wszystkim, którzy  zdobyli  wysokie lokaty. Podziękowała gościom i rodzicom za przybycie. Ostatnim etapem było odwiedzenie przez uczniów i rodziców  pracowni, w których odbywały się prace plastyczne, zabawy i  gry planszowe. Uczniowie mieli tutaj okazję zdobyć i utrwalić wiedzę poprzez zabawę. Goście mieli również okazję obejrzeć wystawki przygotowane przez uczniów oraz spędzić miło czas przy kawie i słodkim poczęstunku.
Kamila Kotasińska