Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć
z terapii słuchowej wg Tomatisa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.

I. Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeźnica
47-411 Brzeźnica
ul. Kozielska 11
tel: +48 32 410 67 26
fax: +48 32 410 67 26
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona www: spbrzeznica.pl


II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć terapii słuchowej wg Tomatisa.

Więcej…

Godziny pracy logopedy:
Środa 7.30-9.30 ; 11.30-16.30
Czwartek 7.30-11.30
Piątek 7.30-8.30
Zajęcia logopedyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością (np.autyzm).
Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych:
• usprawnianie artykulatorów,
• kształtowanie słuchu fonematycznego (koniecznego do opanowania umiejętności czytania i pisania),
• likwidacja wady wymowy,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.
W czasie zajęć wykorzystywany jest zestaw programów multimedialnych, wspomagających opanowanie prawidłowej wymowy.

Więcej…

Godziny pracy psychologa:
Wtorek 9.00-15.00
Czwartek 12.30-16.30
Zajęcia psychologiczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością.
Terapia jest prowadzona indywidualnie z jednym dzieckiem lub w małych grupach. Uczestnikami tych zajęć są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podczas spotkań z psychologiem uczniowie, dzieci:
- nabywają kompetencji społecznych,
- pracują nad poprawą koncentracji uwagi,
- usprawniają zaburzone funkcje poznawcze,
- uczą się swobodnej wypowiedzi i innych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w roli ucznia.
W naszej placówce zajęcia terapii psychologicznej odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych i ciekawych pomocy dydaktycznych.

Więcej…

Godziny pracy pedagoga:
Środa 9.30-11.30
Czwartek 11.30-14.30
Piątek 8.30-13.30
Plan pracy pedagoga
1. Profilaktyka przemocy i agresji w szkole – kontynuacja działań dotyczących przeciwdziałania i eliminowania zjawiska przemocy w szkole, a przede wszystkim indywidualnych zachowań agresywnych uczniów.
3. Wspieranie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Budowanie relacji sprzyjających rozwiązywaniu problemów.

Więcej…

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, dzieci ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
„Każdy człowiek ma wielkie możliwości,
musi je tylko odkryć.”
(Kartezjusz)
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem, dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, terapeuci, logopeda i psycholog.

Więcej…