Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

We wrześniu 2020 r. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy przystąpił do pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji NarodowejGry komputerowe i wideo w szkołach”. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo.

Szybkie zmiany w dzisiejszym świecie sprawiają, że konieczne jest przygotowanie naszych uczniów do technologii i zawodów przyszłości. W tym kierunku, potrzebne są nowe podejścia i kompetentni nauczyciele, którzy zapewnią naszym uczniom umiejętności XXI wieku i przygotują ich na przyszłość. Głównym zadaniem realizacji programu w szkole jest zwiększenie możliwości edukacji formalnej i poprzez zapewnienie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem gier edukacyjnych, lego WEDO i video na lekcji matematyki i angielskiego oraz podczas prowadzenia dodatkowych kółek zainteresowań wśród uczniów klas IV-VI. Wprowadzono na zajęciach naukę tworzenia własnych gier edukacyjnych oraz nagrywania edukacyjnego VIDEO- Youtube Channel. Program umożliwia włączenie gier komputerowych oraz video na lekcjach oraz podczas realizowanego koła zainteresowań MATENG. Wykorzystanie na zajęciach gier oraz video oraz nauka tworzenia własnych propozycji edukacyjnych na dostępnych platformach pozwala na wzrost kompetencji cyfrowych, matematycznych i językowych zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli .
Zaletą innowacji jest przede wszystkim rozwój u uczniów umiejętności samodzielnego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, myślenia nieschematycznego. Uczniowie pracują w zespołach, a więc udoskonalą swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej m.in. współpracy i komunikacji oraz samooceny własnej pracy. Zajęcia MATENG stały się wprowadzeniem do praktyki szkoły nowej jakości kształcenia, opartej o atrakcyjne dla uczniów materiały i pomoce naukowe.
Koordynatorkami programu są Marzenna Mruk-Otulak oraz Agnieszka Kornas- Zuber.
Oto niektóre propozycje gier stworzonych przez uczniów:
https://wordwall.net/resource/8422989/zadania-tekstowe-klasa-iv
https://wordwall.net/resource/8421485/matematyka/wykonaj-dzielenie-w-zakresie-100
https://wordwall.net/resource/7823823/we-get-know-romania
https://wordwall.net/resource/7650174/konkurs-wiedzy-o-w%C5%82oszech

 

M.M-O.