Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

sala sp 19 06

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy otwarto salę integracji sensorycznej oraz doświadczania świata. Poprzez terapię integracji sensorycznej można sprawić, że uczenie się będzie łatwiejsze i bardziej efektywne. Integracja sensoryczna to prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych napływających przez receptory.

Oznacza to, że mózg prawidłowo dokonuje rozpoznania, segregowania i interpretacji informacji napływających ze wszystkich zmysłów, a następnie integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Mózg tworzy adekwatną do sytuacji reakcję, nazywaną reakcją adaptacyjną i może dotyczyć to zarówno odpowiedzi ruchowej jak i myślowej. Teoria integracji sensorycznej opiera się na pięciu założeniach, odwołujących się do neurologii i teorii zachowania: plastyczności neuronalnej, integralności systemu nerwowego, sekwencyjnym rozwoju procesów integracji sensorycznej, reakcjach adaptacyjnych oraz tzw. inner driver, czyli charakterystycznym i indywidualnym dla każdego dziecka, wewnętrznym pędzie do rozwoju. Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr Jean Ayres – psycholog, terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego. W latach 60. ubiegłego wieku badaczka ta sformułowała hipotezy wskazujące na związek procesów integracji sensorycznej z procesami uczenia się. Sama terapia integracji sensorycznej nie jest procesem łatwym. Podstawa terapii opiera się na wcześniejszej diagnozie. Sama terapia określana bywa często jako „naukowa zabawa” i polega m.in. na tym, że dziecko podczas sesji huśta się na hamaku, jeździ na deskorolce, balansuje na kołysce itp. Przez interesującą dla dziecka i przyjemną zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Terapia sensoryczna nie jest nauką konkretnych umiejętności, w rozumieniu np. pisania, czy liczenia. Jest natomiast usprawnieniem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności.

sala sp 19 04

 

sala sp 19 03

 

sala sp 19 01

 

sala s 19 02


W środę, 20 listopada, Menedżer Działu Inwestycji zakładu Henkel Polska Operations w Raciborzu Adam Porwal, wspólnie z Marcinem Lippą, przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego dokonali otwarcia sali terapii sensorycznej. Uruchomienie sali to działanie proinwestycyjne i prorozwojowe naszej placówki, stwarzające nowe możliwości terapeutyczne, jakie możemy zaoferować dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, czy niepełnosprawnością ruchową. Wyposażenie sali sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Brzeźnicy zostało sfinansowane z programu wolontariatu pracowniczego firmy Henkel Polska Operations za pośrednictwem organizacji OPP Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. W otwarciu udział wzięli:  zastępca Wójta Gminy Rudnik – Tomasz Kruppa, przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Jaśkowski, przewodnicząca komisji oświaty – Aleksandra Kremzer, przewodnicząca Rady Rodziców - Joanna Pawlak, proboszcz parafii Łubowice – Andrzej Styra, inspektor d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu – Gabriela Seidel, radni oraz sołtysi okolicznych wiosek.
E.R.