Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

„Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” – organizowany przez EFS – nauczyciel odpowiedzialny za realizację E. Ryś i M. Koloch
„Dzieciństwo bez próchnicy” –organizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – nauczyciel odpowiedzialny za realizację S.Kapłanek
Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti"- nauczyciel odpowiedzialny za realizację M. Nowakowska.
"DBI - Dzień Bezpiecznego Internetu" - organizowany przez Fundację Orange - nauczyciel odpowiedzialny za realizację M. Mruk - Otulak i M. Nowakowska..
"Fundusze za puste tusze" - organizowany przez RecyPlan - nauczyciel odpowiedzialny za realizację J. Titarenkow.

" Zbieramy baterie" - organizowany przez Organizację Odzysku Baterii "Reba" - nauczyciel odpowiedzialny za realizację J. Titarenkow.
"Mleko w szkole" i "Owoce w szkole" - organizowany przez Agencję Rynku Rolnego - nauczyciel odpowiedzialny za realizację E. Ryś.
"Przekaż 1% podatku dla swojej szkoły" - organizowany Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" - nauczyciel odpowiedzialny za realizację E.Ryś.
"Ratujemy i uczymy Ratować" organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - nauczyciel odpowiedzialny za realizację C. Jurczyszyn, J. Titarenkow i A. Matusik.
"Klub Bezpiecznego Puchatka " , Mam kota na punkcie mleka”-  nauczyciel odpowiedzialny za realizację  C.Jurczyszyn
"Bezpieczne wakacje" - organizowany przez MSW i PTTK - nauczyciel odpowiedzialny za realizację A. Matusik, M. Mruk-Otulak, C. Jurczyszyn i J. Titarenkow
"Akademia Aquafresh" - organizowany przez Adliner Sp. z o.o - nauczyciel odpowiedzialny za realizację S. Kapłanek
„Der Tag /Dzień ” – perspektywy zawodowe – nauczyciel odpowiedzialny A. Niziołek
„Breslau danals und heute/ Wrocław dawniej i dziś” - nauczyciel odpowiedzialny A. Niziołek