Rok szkolny 2019/2020

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Ewelina Marker  - logopeda, pedagog
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, plastyka, muzyka, świetlica
Izabela Sapeta – klasa IV – VI, w-f
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV- VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Ewelina Marek - klasa 0-VI religia 
Magdalena Szalc - psycholog 
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Sandra Sługa - oddział przedszkolny
Agnieszka Kornas-Zuber - klasa IV-VI przyroda, klasa 0-VI język angielski
Sylwia Szczuka - nauczyciel wspomagający

 

Rok szkolny 2018/2019

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, plastyka, muzyka, świetlica
Izabela Sapeta – klasa IV – VI, w-f
Bożena Herman – Nowak  - klasa V, VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Ewelina Marek - klasa 0-VI religia 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny
Sandra Sługa - oddział przedszkolny 
Agnieszka Kornas-Zuber - klasa IV-VI przyroda, klasa 0-VI język angielski
Sylwia Szczuka - nauczyciel wspomagający

 

Rok szkolny 2017/2018

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Grzegorz Ryczkowski  - klasa V, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, plastyka, muzyka, świetlica
Izabela Sapeta – klasa IV – VI, w-f
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV, VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Ewelina Marek - klasa 0-VI religia 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Agnieszka Kornas-Zuber - klasa IV-VI przyroda, klasa 0-VI język angielski

 

Rok szkolny 2016/2017

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica 
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, plastyka, muzyka, świetlica
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f
Bożena Herman – Nowak  - klasa V, VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Ewelina Marek - klasa 0-VI religia 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny
Izabela Dąbrowska-Hula – logopeda
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Agnieszka Kornas-Zuber - klasa IV-VI przyroda, klasa 0-VI język angielski

 

Rok szkolny 2015/2016

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica 
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, przedszkole 
Grzegorz Ryczkowski  - klasa VI, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, plastyka, muzyka, świetlica
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV, VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Ewelina Marek - klasa 0-VI religia 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny
Izabela Dąbrowska-Hula – klasa I – VI język angielski
Sabina Kapłanek - oddział przedszkolny 
Kamila Kotasińska - klasa IV-VI przyroda

Rok szkolny 2014/2015

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Grzegorz Ryczkowski  - klasa V, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, religia, muzyka
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV, VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski, przyroda
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny
Izabela Dąbrowska-Hula – klasa I – VI język angielski
Sabina Kapłanek - oddział przedszkolny 
Kamila Kotasińska - klasa IV-VI przyroda

 

Rok szkolny 2013/2014

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, religia, muzyka
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa V, VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski
Rafał Bańkowski – klasa IV – VI, przyroda
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny 

 

Rok szkolny 2012/2013

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Grzegorz Ryczkowski  - klasa VI, język polski
Barbara Sawina, Aniela Niziołek – klasa I – VI, przedszkole język niemiecki
dr Maria Koloch  – klasa I – VI, przedszkole, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV, V język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Karina Puls, Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny

Rok szkolny 2011/2012

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Janina Titarenkow – klasa I - III, edukacja wczesnoszkolna
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV, V, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, język niemiecki
Ewelina Marek – klasa I – VI, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa VI język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, III informatyka
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny
Magdalena Gawlik - język niemiecki (przedszkole)

 

Rok szkolny 2010/2011

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow – klasa I, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV, V, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, język niemiecki
Ewelina Marek – klasa I – VI, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa VI, język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, informatyka
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny 
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny

 

Rok szkolny 2009/2010

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow – klasa I, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV, VI, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, język niemiecki
Ewelina Marek – klasa I – VI, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa V, język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, informatyka
Sabina Mikołajczyk - oddział przedszkolny
Magdalena Nowakowska, pedagog szkolny

 

Rok szkolny 2008/2009

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow – klasa I, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski  - klasa V, VI, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, język niemiecki
Ewelina Marek – klasa I – VI, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV, język polski, klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kornas - Zuber – klasa I – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marzenna Mruk - Otulak – klasa IV – VI, technika, informatyka
Lidia Dyrska  - oddział przedszkolny

Rok szkolny 2007/2008

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow – klasa I, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV – VI, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, język niemiecki
Ewelina Marek – klasa I – VI, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marek Muszalik – klasa IV – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marcelina Smalcerz – klasa IV – VI, plastyka
Lidia Dyrska  - oddział przedszkolny

 

Rok szkolny 2006/2007

Ewa Ryś dyrektor -  klasy IV – VI, matematyka
Celina Jurczyszyn – klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow – klasa I, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski  - klasa IV – VI, język polski
Aniela Niziołek – klasa I – VI, język niemiecki
Ewelina Marek – klasa I – VI, religia
Anna Matusik – klasa IV – VI, w-f.
Bożena Herman – Nowak  - klasa IV – VI, historia i społeczeństwo
Marek Muszalik – klasa IV – VI, język angielski
Joanna Maksymowicz – klasa IV – VI, przyroda, muzyka
Marcelina Smalcerz – klasa IV – VI, plastyka
Beata Brzózy – klasa IV – VI, technika, informatyka
Lidia Dyrska  - oddział przedszkolny

 

Rok szkolny 2005/2006

Ewa Ryś dyrektor - klasy IV - VI, matematyka
Celina Jurczyszyn - klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow - klasa I, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski - klasa IV - VI, język polski
Aniela Niziołek - klasa I - VI, język niemiecki
Ewelina Marek - klasa I - VI, religia
Anna Matusik - klasa IV - VI, w-f.
Bożena Herman - Nowak - klasa IV - VI, historia i społeczeństwo
Marek Muszalik - klasa IV - VI, język angielski
Joanna Maksymowicz - klasa IV - VI, przyroda
Lidia Dyrska - oddział przedszkolny


Rok szkolny 2004/2005


Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Celina Jurczyszyn - klasa I, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow - klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski - klasa IV - VI, język polski
Aniela Majnusz - klasa I - VI, język niemiecki
Ewelina Marek - klasa I - VI, religia
Anna Matusik - klasa IV - VI, w-f.
Bożena Herman - Nowak - klasa IV - VI, historia i społeczeństwo
Piotr Filec - klasa IV - VI, język angielski
Joanna Maksymowicz - klasa IV - VI, przyroda
Lidia Dyrska, Stanisława Sawińska - oddział przedszkolny


Rok szkolny 2003/2004

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Celina Jurczyszyn - klasa I, kształcenie zintegrowane
Janina Titarenkow - klasa II - III, kształcenie zintegrowane
Grzegorz Ryczkowski - klasa IV - V, język polski
Krystyna Kozubek - klasa VI, język polski
Anna Matusik - klasa IV - VI, w -f.
Aniela Majnusz - klasa I - VI, język niemiecki
Anita Majnusz - klasa IV - VI, język angielski
Urszula Wilke - klasa IV - VI, przyroda
Ewelina Marek - klasa I - VI, religia, biblioteka
Lidia Dyrska - oddział przedszkolny


Rok szkolny 2002/2003

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa II -III, nauczanie zintegrowane
Janina Titarenkow - klasa I, nauczanie zintegrowane
Anna Matusik - klasa I - VI, w-f.
Izabela Dyrska - Weiser - klasa I -VI, język niemiecki
Anita Majnusz - język angielski
Ewelina Marek - klasa I - VI, religia
Filomena Lazarowicz - klasa IV - VI, przyroda
Lidia Dyrska - oddział przedszkolny


Rok szkolny 2001/2002

Ewa Ryś dyrektor - klasa III - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa III - VI, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa I - III
Anna Matusik - klasa I - VI wychowanie fizyczne
Izabela Dyrska - klasa I - VI, język niemiecki
Filomena Lazarowicz - klasa IV - VI, przyroda
Anita Majnusz - klasa IV - VI, język angielski
Ewelina Marek - klasa I - VI, religia


Rok szkolny 2000/2001

Ewa Ryś dyrektor - klasa III - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa III - VI, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa I - II, język polski
Anna Matusik - klasa I - VI, w-f.
Filomena Lazarowicz -klasa VI, biologia
Kamila Komarnicka - klasa IV - V, przyroda
Izabela Dyrska - klasa I- VI, język niemiecki
Anita Majnusz - klasa IV - VI, język angielski
Edyta Przybyła - klasa I - III, religia


Rok szkolny 1999/2000

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Celina Jurczyszyn - kształcenie
Janina Titarenkow - kształcenie
Anna Matusik - klasa IV - VI, w-f.
Katarzyna Czerwińska - klasa IV - VI, język angielski
Izabela Dyrska - klasa I - VI, język niemiecki
Ewelina Marek - klasa I -VI, religia
Filomena Lazarowicz - klasaV - VI, biologia
Kamila Komarnicka - klasa IV, przyroda


Rok szkolny 1998/99

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa I- III, matematyka
Janina Titarenkow - klasa II - III, język polski
Joanna Klinos - klasa IV - VI, biologia
Robert Cieślik - klasa I - VI, język niemiecki
Kamila Komarnicka - klasa IV - VI, geografia
Ewelina Marek - klasa I, IV, V, religia
ks. Henryk Rzega - klasa II, III, VI, religia


Rok szkolny 1997/98

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa II - III, język polski
Janina Titarenkow - klasa I, język polski
Kamila Komarnicka - klasa IV - VI, geografia
Joanna Szczepanik - klasa IV - VI, biologia
Robert Cieślik - klasa I - VI, język niemiecki
Joanna Jarzombek - klasa IV - VI, w-f.
Ewelina Marek - klasa I - V, religia
ks. H. Rzega - klasa VI, religia


Rok szkolny 1996/97

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Janina Titarenkow - klasa II - III, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa II -III, matematyka
Kamila Komarnicka - klasa IV - VI, geografia
Filomena Lazarowicz - klasa IV - VI, biologia
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Ewelina Marek - klasa I, III, IV, V, religia
ks. H. Rzega - klasa II, VI, religia
Robert Cieślik - klasa I - VI, język niemiecki


Rok szkolny 1995/96

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Janina Titarenkow - klasa I, matematyka
Zofia Gałązka - klasa IV - VI, język polski
Kamila Komarnicka - klasa IV - VI, geografia
Celina Jurczyszyn - klasa I. język polski
Anna Leśniak - klasa I- VI, kultura fizyczna
Rozalia Dybała - klasa II, III, V, VI, język niemiecki
ks. H. Rzega - klasa II, VI, religia
Ewelina Marek - klasa I, III, IV, V, religia
Kucharczyk - klasa IV - VI, informatyka


Rok szkolny 1994/95

Ewa Ryś dyrektor - klasa IV - VI, matematyka
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Janina Titarenkow - klasa I - III, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa I - III, matematyka
Kamila Komarnicka - klasa IV - VI, praca-technika
Zofia Gałązka - klasa II -VI, muzyka
ks. H. Rzega - klasa II i VI, religia
Rozalia Dybała - klasa V - VI, język niemiecki
s. Maria Wójcik - klasa I, III-V, religia


Rok szkolny 1993/1994

Zofia Gałązka dyrektor - klasa IV - V, język polski
Krystyna Kozubek - język polski
Ewa Ryś - matematyka
Janina Titarenkow - język polski
Sabina Kurzawa - matematyka
Celina Jurczyszyn - klasa I
ks. Henryk Rzega - klasa II i VI, religia
s. Edyta Rossa - klasa I, III, V, religia


Rok szkolny 1992/93

Zofia Gałązka dyrektor - język polski
Krystyna Kozubek - język polski
Ewa Ryś - matematyka
Janina Titarenkow - język polski
Celina Jurczyszyn - język polski
Sabina Kurzawa - matematyka
Rozalia Dybała - klasa V - VI, język niemiecki
s. Edyta Rossa - klasa I , III - VI, religia
ks. Henryk Rzega - klasa II, religia


Rok szkolny 1991/92

Zofia Gałązka dyrektor - klasa V, język polski,
Krystyna Kozubek - klasa IV - VI, język polski
Ewa Ryś - klasa IV, matematyka
Janina Titarenkow - klasa III, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa II, język polski
Krystyna Rudek - Kampka - klasa IV - VI, biologia
Sabina Kurzawa - klasa I, język polski
Janina Szoplik - klasa I - VI, katecheza.


Rok szkolny 1990/91

Zofia Gałązka dyrektor - klasa IV, język polski
Celina Jurczyszyn - klasa I, wf.
Janina Titarenkow - klasa II, muzyka
S. Kurzawa - klasa III, wf
Krystyna Rudek - Kampka - klasa IV, biologia
K. Kozubek - klasa V, język polski
Jerzy Świątek - klasa VI, matematyka
K. Komarnicka - klasa IV-VI, geografia


Rok szkolny 1989/90

Stefania Pak dyrektor - język polski
Celina Jurczyszyn - nauczanie początkowe
Krystyna Rudek - Kampka - biologia
Ewa Ryś - matematyka
Janina Titarenkow - nauczanie początkowe
Sabina Szuba - nauczanie początkowe


Rok szkolny 1988/89

Stefania Pak dyrektor - klasa V - VI, język polski
Ewa Ryś - klasa IV - VI, matematyka
Janina Titarenkow - klasa III
Celina Poniatowska - klasa II
Sabina Szuba - klasa I, kultura fizyczna
Franciszek Pak - klasa IV - VI, historia
Krystyna Rudek - klasa IV - VI, biologia


Rok szkolny 1987/88

Stefania Pak - dyrektor - klasa VI, język polski
Małgorzata Stromińska - klasa V, matematyka
M. Kempińska - klasa I
Hanna Franczak - klasa II, matematyka
Romuald Kroker - klasa III, biologia
Krzysztof Fatyga - klasa I - VI, plastyka
Franciszek Pak - klasa IV -VI, historia
K. Komarnicka - klasa IV - VI, geografia
Irena Cichońska - klasa 0, biblioteka
Beata Salich - klasa IV - VI, kultura fizyczna


Rok szkolny 1986/87

Stefania Pak dyrektor - klasa V -VI, język polski
Mariola Baranowska - klasa 0
Adelajda Liebhen - klasa I, biologia
Ewa Szyra - klasa III - IV, język polski
Halina Absalon - klasa II
Krystian Kostka - klasa III - IV, matematyka
Małgorzata Stromińska - klasa V - VI, matematyka
Kamila Komarnicka - geografia
Franciszek Pak - historia


Rok szkolny 1985/86

Stefania Pak dyrektor - klasa III - VI, język polski.
Ewa Szyra - klasa II
Krystian Kostka - klasa III - VI, matematyka
Kamila Komarnicka - klasa IV - VI, geografia
Danuta Sienkiewicz - klasa V - VI, język rosyjski
Franciszek Pak - klasa IV - VI, historia
Halina Absalon - klasa I, biologia


Rok szkolny 1984/85

Stefania Pak - klasa II - V, język polski
Małgorzata Stromińska - klasa II - V, matematyka
Ewa Ludwikowska - klasa I, w-f
Marek Sławski - matematyka
Krystyna Kozubek - język polski.
Kamila Komarnicka - geografia,
Danuta Sienkiewicz - język rosyjski.


Rok szkolny 1983/84 - klasa I - VI

Stefania Pak - język polski.
Małgorzata Stromińska - matematyka
Teresa Maksym - klasa II - III, biologia
Elżbieta Kałużka - klasa I
K. Komarnicka - geografia
B. Kampka - fizyka
A. Kempiński - w-f
D. Sienkiewicz - język rosyjski


Rok szkolny 1976/77

Franciszek Pak dyrektor - klasa V-VIII, historia
Annaliza Fiegler - klasa I i II, biologia
Małgorzata Stromińska -klasa III, IV, V, matematyka
Bogusława Marciniak - klasa VI, matematyka
Kamila Komarnicka - klasa VII, język rosyjski
Stefania Pak - klasa VIII, język polski


Rok szkolny 1975/76

Franciszek Pak dyrektor -VII - VIII, historia
Małgorzata Stromińska -klasa IV, V, matematyka
Kamila Komarnicka - klasa VI, język rosyjski
Annaliza Fiegler - klasa I, biologia, wychowanie fizyczne
R. Jagosz - klasa III, język polski
Stefania Pak - klasa II, VII, język polski
Bogusława Marciniak - klasa VIII, matematyka


Rok szkolny 1974/75

Franciszek Pak dyrektor - klasa V- VIII, historia
Annaliza Fiegler - klasa I, biologia
Renata Jagosz - klasa II, technika
Małgorzata Kampik - klasa III i VII, język polski
Małgorzata Stromińska - klasa IV, matematyka
Kamila Komarnicka - klasa V, geografia
Stefania Pak - klasa VI, język polski
Bogusława Marciniak - klasa VIII,


Rok szkolny 1973/74 - klasy I -VIII

Franciszek Pak dyrektor - klasa VI i VII, historia
Annaliza Fiegler - klasa I, przyroda
Kamila Komarnicka - klasa II, geografia, rosyjski
Małgorzata Stromińska - klasa III i IV, j polski, chemia
Stefania Pak - klasa V i VIII, język polski


Rok szkolny 1965/66

Tadeusz Miedziak dyrektor - klasa VI i VII, język polski
Annaliza Fiegler - klasa I
Małgorzata Stromińska - klasa II i III
Kamila Komarnicka - klasa IV - V, język polski


Rok szkolny 1964/65

Tadeusz Miedziak dyrektor - klasa VI i VII, język polski
Kamila Komarnicka - klasa I
Zdzisława Swoboda- klasa II i III
Małgorzata Stromińska - klasa IV i V, matematyka


Rok szkolny 1963/64

Alfred Moskwa dyrektor - klasa VI, VII, matematyka
Zdzisława Swoboda - klasa I, wszystkie przedmioty
Tadeusz Miedziak - klasa II, III, wszystkie przedmioty
Kamila Ostalska - klasa IV, V, język polski


Rok szkolny 1962/63

Alfred Moskwa dyrektor - klasa VI, VII, język polski
J. Szczerba - klasa I, II, III, rysunek
Kamila Ostalska - klasa IV, V, język polski


Rok szkolny 1961/62

Alfred Moskwa dyrektor - klasa IV, V, VI, VII,
Zofia Szczerba - klasa I, II, III
Kamila Ostalska - klasa IV, V


Rok szkolny 1960/61

Alfred Moskwa dyrektor - VI, VII, język polski
Zofia Szczerba - klasa I, II, III,
Kamila Ostalska - klasa IV, V, język polski


Rok szkolny 1959/60

Alfred Moskwa dyrektor - klasa V + VI, matematyka
Zofia Szerba - klasa I, III
Kamila Ostalska - klasa II + IV, język polski


Rok szkolny 1958/59

Alfred Moskwa dyrektor - klasa IV - V, matematyka
Zofia Szczerba - klasa I - III,
Kamila Ostalska - klasa III - VII, język polski


Rok szkolny 1957/58

Alfred Moskwa dyrektor - klasa VI, VII, matematyka
Zofia Szczerba - klasa I, II, III, język polski
A. Pater - klasa IV, V, język polski


Rok szkolny 1956/57

Alfred Moskwa dyrektor - klasa IV I VII
M. Kaszta - klasa I, II, III.
J. Żurek - klasa V i VI


Rok szkolny 1955/56

Alfred Moskwa dyrektor -klasa V, VI
Kaszta - klasa I, III, IV, język polski
Zawadzki - klasa VII


Rok szkolny 1954/55

Zawadzki dyrektor - klasa V, VI, język polski
Kaszta - klasa I, II, III
Nowak - klasa IV,
Jan Janeta - klasa VII, geografia


Rok szkolny 1953/54

Osiniak dyrektor - klasa II, III, V
Zawadzki - klasa VII i VI
Kaszta - klasa I
Nowak - klasa IV


Rok szkolny 1952/53

Osiniak dyrektor - klasa III, IV, geografia
Czupryna - klasa V, VI, VII, matematyka
Regina Nowak - klasa I, II, biologia


Rok szkolny 1951/52

Osiniak dyrektor
Kazimierz Czupryna
Wilhelm Ogrocki


Rok szkolny 1950/51

Osiniak dyrektor
Czupryna
Halfar


Rok szkolny 1949/50

Osiniak dyrektor - klasa I, II, III
Czupryna - klasa VI - VII
Halfar - klasa IV - V.


Rok szkolny 1948/49 - klasy I - VII

Osiniak dyrektor - klasa IV, V
Kazimierz Czupryna - klasa III, VI, VII
Klinowska - I - VI
Halfar - klasa II- III