Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w dniach 23–27 maja 2022 r. zakończył realizację projektu Erasmus+ European Cultural Heritage to Develop Literacy Skills z udziałem szkół partnerskich z: Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Rumunii o wartości ponad 21 tys.euro.

Legendy i mity krajów biorących udział w projekcie pozwoliły poznać kulturę narodów europejskich. Projekt został zainicjowany przez szkołę Yealmpstone Farm Primary School z Plymouth w Wielkiej Brytanii. Naszą placówkę reprezentowały; koordynator Agnieszka Kornas-Zuber, Marzenna Mruk-Otulak, Maria Koloch, Janina Titarenkow, Celina Jurczyszyn, Aniela Niziołek oraz Sylwia Szczuka. Wszystkie mobilności, umożliwiły nauczycielom i uczniom kontakt z szeroko rozumianym europejskim dziedzictwem kultury, przyczyniając się do osiągania ważnych dla edukacji współczesnej celów ogólnych, takich jak: rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo, otwartej na świat Europy, rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze, umacnianie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za UE oraz pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy. Problem dziedzictwa europejskiego przejawia się w projektach europejskich w bardzo wielu aspektach, zarówno w działaniach odbywających się w kraju, jak i podczas spotkań zagranicznych. Niezależnie od tematyki realizowanego projektu, w naszej szkole prowadzone były działania mające na celu popularyzację kultury krajów partnerskich. W ich ramach uczestnicy projektu prezentowali innym uczniom, nauczycielom szkoły oraz zaproszonym gościom obyczaje, historię, sławnych ludzi, miejsca warte odwiedzenia, zabytki, pieśni, tańce, tradycyjne wyroby, tradycyjne dyscypliny sportu, elementy języka oraz tradycyjne potrawy danych narodów. W tym celu uczniowie: przygotowali przedstawienia teatralne przedstawiające legendy polskie, filmy, gazetki, pokazy, wystawy zdjęć, dekoracje sali, kostiumy, a także krótkich scenek dotyczące naszego kraju, które potem na żywo pokazują gościom. Uczestnicy projektu jako widzowie brali udział w koncertach, pokazach, przedstawieniach teatralnych związanych z kulturą krajów partnerskich. Nasi partnerzy projektowi zwiedzali w Raciborzu zabytki, muzea, miejsca ochrony przyrody oraz brali udział w tradycyjnych obrzędach. Ostatnie spotkanie, które odbyło się w Brzeźnicy było uwieńczeniem trzyletniej współpracy partnerskiej. Wśród gości nie zabrakło uczniów z zaprzyjaźnionych europejskich szkół. Ze względu na pandemię był to bardzo trudny dla nas czas, ale dzięki systematycznym spotkaniom online, a w końcu spotkaniom w rzeczywistości nasza współpraca i przyjaźń stały się silniejsze i efektywniejsze. Mamy też nadzieję, że wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu poczucia tożsamości narodowej naszych uczniów, do wzrostu świadomości ich własnej odrębności kulturowej, ale także uzmysłowiły im wiele podobieństw pomiędzy kulturami narodów europejskich i poprzez ich poznanie sprzyjały wzrostowi ich tolerancji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie facebook.
M.M.