Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy od grudnia 2020 roku realizuje już drugi europejski projekt pod tytułem „Our Innovative Journey to Learning: STEAM”. Jednym z wielu zadań nałożonych na partnerów, było przeprowadzenie w placówce  między innymi Dni Bezpiecznego Internetu.

Dzień ten (Safer Internet Day) przypadł w tym roku  na 9 lutego i obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online, promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu, zwalczanie nielegalnych treści, przeciwdziałanie szkodliwym treściom, promowanie bezpiecznego środowiska online oraz podnoszenie świadomości o internetowych zagrożeniach.
W ramach tego dnia odbyły się spotkania na których przeprowadzono warsztaty z dziećmi, dyskutowano na tematy związane z dobrodziejstwem Internetu, jak również o niebezpieczeństwach. Po przeprowadzonych warsztatach i omówieniu wszystkich ważnych kwestii, zadaniem uczniów było wykonanie plakatów promujących Dni Bezpiecznego Internetu, które zostały  umieszczone na gazetce. Następnie stworzono gry online w jezyku polskim i angielskim poprzez takie aplikacje jak Wordwall czy Kahoot. Zaprojektowano i stworzono również grę  planszową związaną z tym zagadnieniem w języku polskim i angielskim (na zdjęciu prototyp, który czeka na druk). Wszystkie te inicjatywy zostały zaprezentowane na spotkaniu online z krajami partnerskimi. Dzieci z Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Serbii, Czech i Polski przedstawiały i omawiały jak dzień ten wyglądał w ich szkole, a następnie wszyscy zagrali w grę online stworzoną przez uczniów brzeźnickiej szkoły. Za całość przedsięwzięcia odpowiedzialne były: koordynator projektu Agnieszka Kornas-Zuber oraz Marzenna Mruk-Otulak, które wzięły udział w  konferencji i zdobyły certyfikat Dni Bezpiecznego Internetu. Cały event wywarł ogromne wrażenie  na naszych erasmusowych patnerach, a dzieciom umożliwił swój rozwój językowy, społeczny i podniósł świadomość zagrożeń w sieci.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie: https://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/87165-dzien-dbi-w-brzeznickiej-szkole-w-ramach-projektu-erasmus-
A.Z.