Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

W grudniu 2020 roku został podpisany kolejny kontrakt na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229 (współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk) , który potrwa 24 miesiące. Tym razem koordynator projektu – Agnieszka Kornas-Zuber podjęła współpracę z krajami takimi jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Serbia i Czechy.

Partnerskie szkoły będą razem podejmowały działania nad tematem: „Our Innovative Journey to Learning: STEAM” (Innowacyjna podróż do nauki STEAM).

STEAM to podejście edukacyjne, które obejmuje nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę.

Szybkie zmiany w dzisiejszym świecie sprawiają, że konieczne jest przygotowanie naszych uczniów do technologii i zawodów przyszłości. W tym kierunku, potrzebne są nowe podejścia i kompetentni nauczyciele, którzy zapewnią uczniom umiejętności XXI wieku i przygotują ich na zawody przyszłości. Interdyscyplinarne wykorzystanie dziedzin, takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka oraz integracja wiedzy, ma im to umożliwić i pomóc.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości każdej instytucji poprzez zapewnienie nauczycielom z wszystkich szkół partnerskich zdobywanie kompetencji zawodowych z praktykami STEAM i obserwowanie szkoleń partnerów w zakresie STEAM .

Udział w projekcie jest kolejnym sukcesem placówki. Jesteśmy szczęśliwi i dumni. Dzięki ciężkiej pracy i kompetentnej kadrze mamy po raz drugi możliwość poszerzania swoich horyzontów oraz horyzontów naszych podopiecznych, a co za tym idzie polepszać proces edukacyjny i sprawiać by był on bardziej kreatywny i wsparty nowoczesnymi technologiami. Dzięki międzynarodowym szkoleniom jakie na nas czekają i wymianie doświadczeń, będziemy mogli uatrakcyjnić wychowankom zajęcia w szkole. A poprzez wsparcie finansowe zakupić niezbędne sprzęty do realizacji zadań związanych ze STEAM.

Niestety z powodu panującej obecnie sytuacji na całym świecie, sporo działań projektowych które miały odbyć się według harmonogramu została przeniesiona w czasie. Jednak, przez cały okres, od 1 grudnia, podejmowane są działania online z pozostałymi partnerami poprzez różne formy jakie daje współczesny świat. Na bieżąco odbywają się konferencje na platformie, gdzie prezentowane są nasze dokonania. Między innymi były to: wykonanie logo projektu w wersji digital przez uczniów i nauczycieli, wykonanie kartek noworocznych i wysłanie do wszystkich krajów partnerskich, napisanie listów do dzieci ze szkół projektowych, przeprowadzono głosowanie na najlepsze logo, wykonano kącik Erasmusa, założono konta w mediach społecznościowych oraz specjalnie stworzono stronę internetową na potrzeby projektu. Kolejne zadania przed nami!