Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Klasa I

Nauczanie zintegrowane – Nowi Tropiciele

Język niemiecki – Ich und du 1 wyd. PWN

Religia – Jesteśmy Dziećmi Boga wyd. św. Krzyża w Opolu

Język angielski – Treetops 1 wyd: Oxford

Klasa II

Nauczanie zintegrowane – Nowi Tropiciele

Język niemiecki – Ich und du 2 wyd. PWN
Religia – Poznajemy naszego Boga wyd. św. Krzyża w Opolu

Język angielski – Treetops 2 wyd: Oxford

Klasa III

Nauczanie zintegrowane - Nowi Tropiciele

Język niemiecki Ich und du 3 wyd. PWN

Religia – Przyjmujemy Pana Jezusa wyd. św. Krzyża w Opolu

Język angielski – Treetops 3 wyd: Oxford

Klasa IV

Język polski – Nowe słowa na start wyd. Nowa Era

Język niemiecki – Ich und du 4 wyd. PWN

Historia – Wczoraj i dziś  wyd. Nowa Era

Matematyka – Matematyka wokół nas wyd. WSiP

Technika - Jak to działa wyd. Nowa Era

Plastyka – Do dzieła wyd. Nowa Era

Przyroda – Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era

Muzyka – Lekcja muzyki wyd. Nowa Era

Język angielski – Steps Plus 1 wyd. Oxford

Religia – Zapowiedź zbawienia wyd. św. Krzyża w Opolu
Informatyka – Lubię to wyd. Nowa Era

Klasa V

Język polski – Nowe słowa na start wyd. Nowa Era
Język niemiecki – Ich und du 5 wyd. PWN

Historia – My i historia. Historia i społeczeństwo wyd. PWN

Matematyka – Matematyka z kluczem wyd. Nowa Era

Geografia – Planeta Nowa wyd. Nowa Era
Biologia – Puls Życia wyd. Nowa Era
Język angielski – Steps forward
2 wyd. Oxford

Informatyka – Lubię to wyd. Nowa Era

Plastyka – Do dzieła wyd. Nowa Era

Muzyka – Lekcja muzyki wyd. Nowa Era

Religia – Jezus Chrystus naszym Zbawicielem wyd. św. Krzyża w Opolu

Technika - Jak to działa wyd. Nowa Era

Brzeźnica 30.06.2019 r.