Wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania 11 czerwca fantastycznego Rodzinnego Festynu w Brzeźnicy serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich dzieciaków J

Przeżyjmy to jeszcze raz na naszej stronie facebook!

E.R.