Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że nasze przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzyma środki finansowe w wysokości 2500 zł. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.
E.R.