Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

Tradycyjnie, na początku marca  po raz kolejny nasza szkoła otworzyła  swe podwoje przed rodzicami oraz dziećmi, które od września 2021 roku prawdopodobnie rozpoczną edukację. W tym roku szkolnym Dzień Otwarty Szkoły zorganizowano w czwartek, 4 marca.

W tym szczególnym dniu dzieci wraz z Rodzicami  wzięli udział w lekcjach pokazowych z języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolnej. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się zajęcia z legorobotyki. Zajęcia tego rodzaju to zabawa, ale i nowe doświadczenia pozwalające wzbogacić naukowe doświadczenia dziecka, z wykorzystaniem klocków lego.
Bazę dydaktyczną szkoły stanowią klasopracownie. W szkole jest pracownia komputerowa z odpowiednimi stanowiskami i tablicą interaktywną, biblioteka. Od lat funkcjonują w naszej placówce gabinety-  pielęgniarki oraz stołówka oferująca dzieciom  pyszne, domowe obiady. Uwzględniając potrzeby rodziców pracujących, w szkole działa także świetlica szkolna, w czasie której dzieci uczestniczą  w  różnorakich zajęciach, np: plastycznych, muzycznych, czy też kreatywnych.  Ponadto nauczyciele starają się rozwijać pasje i zainteresowania swoich uczniów, prowadząc odpowiednie zajęcia  dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Funkcjonuje więc miedzy innymi: legorobotyka, kodowanie, gra na instrumentach. Odbywają się również  cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi,  zajęcia o charakterze profilaktycznym, akademie szkolne oraz wycieczki edukacyjne integrujące całe środowisko uczniowskie. W szkole  prowadzone są projekty unijne Erasmus +, dzięki którym uczniowie poznają różne kraje UE oraz uczą się języka angielsiego. Od lat swoją fachową pomocą służą dzieciom i ich rodzicom  pedagog szkolny, psycholog oraz nauczyciel- logopeda pracujący z najmłodszymi dziećmi  nad korektą ich  wad wymowy.

Galeria zdjęć na naszym Facebooku.
Mamy nadzieję, że przyszłym uczniom i ich Rodzicom podobała się nasza szkoła i 1 września  spotkamy się na … uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Zapraszamy na kolejny Dzień Otwarty 11 marca 2021 r. 

M.M.