kiermasz 20 01

Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, po uzyskaniu rekomendacji Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Organu prowadzącego wprowadzam od dnia 22.10.2020 r. do dnia 4.11.2020 r. zdalne nauczanie w klasach IV-VI. Pozostałe klasy będą uczęszczały do szkoły. Przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z planem.

Nauczyciele prowadzący zdalne zajęcia poinformują Państwa (poczta elektroniczna) o sposobie realizacji lekcji.
Uczniowie zostają objęci nadzorem epidemiologicznym tzn. prosimy o zmniejszenie kontaktów społecznych oraz obserwację ich stanu zdrowia.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z wychowawcami lub nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
Z racji nieobecności pani Ewy Ryś bieżącymi sprawami placówki będzie zajmowała się pani Celina Jurczyszyn.
Wszystkim chorym i zdrowym życzę zdrowia
Dyrekcja ZSP Brzeźnica