Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Zgodnie z decyzją rządu, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Otwarciu placówek przedszkolnych musi jednak towarzyszyć przestrzeganie i spełnienie warunków, które Główny Inspektorat Sanitarny ujął w dniu 30 kwietnia 2020 r. w szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych.

Szczegółowe wytyczne GIS są niewspółmierne do realnych możliwości naszych Przedszkoli, w kwestii zarówno architektonicznej, jak i specyfiki pracy personelu pomocniczego i grona pedagogicznego tych placówek. W związku z powyższym, w aspekcie wzrastającej liczby zachorowań w województwie śląskim, organ prowadzący wspólnie z Dyrektorami Przedszkoli podjął decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli. Na decyzji zaważyło również znikome zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych. W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola telefon lub e-mail lub Urzędem Gminy w Rudniku, tel. 32 410 64 28. Organ prowadzący, wraz z dyrektorami placówek, na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy, placówki najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r. O wytycznych GIS można przeczytać na stronie gminy - https://gmina-rudnik.pl/2020/05/04/decyzja-w-sprawie-funkcjonowania-przedszkoli-w-gminie-rudnik/