Wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania 11 czerwca fantastycznego Rodzinnego Festynu w Brzeźnicy serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich dzieciaków J

Więcej…

Prosimy Rodziców zainteresowanych dzieci o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkola na okres wakacji 2022, które umieszczono na gazetkach.
E.R.

Placówki powiatu raciborskiego: Przedszkole w Grzegorzowicach, Przedszkole w Gamowie, Przedszkole w Szonowicach, ZSP Babice i ZSP Brzeźnica dołączyły się do wspólnej akcji „Dzieci dzieciom”, którą organizuje Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4. Uczestnicy zbierali nowe artykuły szkolne oraz zabawki dla dzieci z Ukrainy.

Więcej…

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że nasze przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzyma środki finansowe w wysokości 2500 zł. Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.
E.R.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje, że kandydaci z rocznika 2020 nie zostają przyjęci do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Pozostałe dzieci zostają przyjęte do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Więcej artykułów…