Zasady zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy -
sposoby i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły i przedszkola

 1. Zestawy zadań dla każdego ucznia wychowawcy przesyłają na podane adresy e-mail.
 2. Zestawy zawierają zadania do realizacji na określony dzień ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie lekcji
 3. Lekcje uczniowie zaczynają o godzinie 8.30, zgodnie z planem dla danej klasy. W tym czasie postaraj się wykonać określone zadania.
  Przesłane przez nauczyciela zadania zawierają dokładne informacje o sposobie ich realizacji i ewentualnej konieczności przesyłania zwrotnych odpowiedzi.
  Pamiętaj o higienie nauczania - przerwy, posiłki, krótkie ćwiczenia relaksujące.
 4. W każdym zadaniu jest zamieszczony adres e-mailowy nauczyciela z danego przedmiotu, do którego można zwrócić się o pomoc lub podzielić swoimi uwagami.
  W przypadku trudności pamiętaj, że nie jesteś sam - zawsze możesz skontaktować się z nauczycielem w formie elektronicznej lub telefonicznej, a w przypadku problemów poproś rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.
 5. Twoi rodzice będą także mogli konsultować się z nauczycielami.
 6. Szkoła wykorzystuje materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz podręczniki do nauczania określonych przedmiotów.
 7. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.
 8. Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępy w nauce odbywać się będą za pośrednictwem dostępnych narzędzi zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  Można się kontaktować wykorzystując e-maila, uzgodnionych komunikatorów, telefon oraz inne środki w porozumieniu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
  Wykonane zadania do sprawdzenia w postaci zdjęć, plików pdf przesyłamy do nauczycieli uczących określonych przedmiotów.
 9. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dotyczy to uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
 10. W związku z zawieszeniem zajęć również nasze przedszkole prowadzi kształcenie na odległość. W ramach stworzonych grup otrzymujecie Państwo wiersze, piosenki, prezentacje, puzzle oraz karty pracy przygotowane przez nauczycieli, które odpowiadają treściom realizowanych przez nas programów.
 11. Obecna sytuacja kryzysowa i wprowadzone ograniczenia mogą powodować problemy emocjonalne u dzieci i młodzieży. Zatem oprócz procesu edukacji oferujemy również pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie porad i konsultacji. Pedagog i psycholog szkolny służą pomocą i wsparciem, telefonicznie bądź online.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy zwłaszcza Państwa – Rodziców.
Wszyscy uczymy się, szukamy dobrych sposobów zdalnego nauczania.

Ewa Ryś

Dyrektor ZSP w Brzeźnicy

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.
wykrzyknikJak zapewne Wam już wiadomo szkoły i przedszkola, aż do Świąt Wielkanocnych, nadal będą zamknięte. W związku z tym prowadzić będziemy nadal zdalne nauczanie. Wprowadzenie nauki zdalnej, nie realizowanej dotychczas w prawie wszystkich szkołach, jest sprawą nie tylko nową, ale i trudną, wymagającą nauczenia się pewnych technik, tworzenia baz danych, organizacji nauki zdalnej.

Cały czas pracujemy nad przygotowywaniem i doskonaleniem zasad i form nauczania na odlegość przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. W związku z wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem mamy już jakieś wskazówki jak to zadanie realizować.W celu usystematyzowania pracy proponujemy, by zajęcia odbywały się zgodnie z załączonym planem lekcji. W razie pytań i wątpliwości macie możliwość kontaktów z nauczycielami za pośrednictwem poczty mailowej czy telefonów - tak jak do tej pory.

W niedługim czasie zapoznamy Was z zasadami oceniania. Pracujcie systematycznie i nie zrażajcie się ewentualnymi niepowodzeniami. Postaramy się, by nie przeciążać Was, uczniowie, zadaniami, a rodziców nie obciążać nadmiarem dodatkowej pracy. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i ich przestrzegajcie. Pozdrawiamy Was serdecznie.

Rada Pedagogiczna ZSP w Brzeźnicy