myslografia 01

Zasady zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy -
sposoby i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły i przedszkola (infografika)

 

 Schemat graf