galeria

 

 

basen 14

W roku szkolnym 2013/2014  uczniowie klas I-III zostali objęci programem nauki pływania.Jest to już kolejny  rok kontynuacji zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów naszej placówki. Nauczanie pływania służy nie tylko celom sportowym, ale także użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Nauczanie pływania podporządkowane jest ogólnym zadaniom wychowania fizycznego. Oparte jest na zasadach dydaktycznych, opiekuńczych oraz działaniu funkcji fizjologicznych w kształtowaniu umiejętności ruchowych.

 Powszechnie uważa się pływanie za jeden z najzdrowszych sportów. Ruch w wodzie, połączony z pokonywaniem znacznego jej oporu, harmonijnie kształtuje postawę ciała. Pływanie ma również ogromne działanie korekcyjne. Przyczynia się w szczególności do usuwania nadmiernych krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepiania klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności płuc.