galeria

 

 

z r szk 12

29 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2011/2012. Na akademii wyróżniliśmy najlepszych uczniów naszej szkoły wręczając im świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Wychowankom przedszkola zostały wręczone dyplomy gratulacyjne i upominki będące nagrodą ukończenia zerówki. Nasi absolwenci także otrzymali pamiątki ukończenia szkoły podstawowej. Ponadto wszyscy uczniowie klasy trzeciej otrzymali książkę na pamiątkę zakończenia I etapu edukacyjnego. Pani dyrektor Ewa Ryś podziękowała wszystkim nauczycielom za trud i wysiłek włożony w pracę nad kształtowaniem wiedzy i umiejętności uczniów w br. szkolnym. Na zakończenie życzyła wszystkim pracownikom i uczniom wspaniałej pogody i udanego, oraz bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

galeria

 

 

bielsko 12

Dnia 21 czerwca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy udali się na wycieczkę do Bielska Białej. Opiekunami wycieczki były panie: Janina Titarenkow, Celina Jurczyszyn, Bożena Herman-Nowak oraz Magdalena Gawlik. Pierwszym celem wycieczki był Teatr Lalek „Banialuka”.

Więcej…

Projekt rozporządzenia dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według projektu w roku szkolnym 2012/2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną: w klasach I-IV szkoły podstawowej, w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Programem będą także objęci uczniowie: słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej…

galeria

 

 

d m o 12

20 czerwca 2012 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyła się akademia z okazji Dnia Matki i Ojca. Od rana trwały ostatnie przygotowania do tej wspaniałej uroczystości. Wreszcie próg przepięknie udekorowanej klasy przestąpili szanowni goście. Rangę uroczystości podniósł radny - E. Krybus. Na początek popis swoich umiejętności przedstawiły przedszkolaki pod okiem Sabiny Mikołajczyk i Magdaleny Gawlik, następnie część wyreżyserowana przez Celinę Jurczyszyn i Janinę Titarenkow w której wystąpili uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas starszych pod okiem Anieli Niziołek i Bożeny Herman-Nowak. Dodatkowo uczniowie zaprezentowali repertuar w języku angielskim i języku niemieckim pod okiem Agnieszki Kornas - Zuber i Anieli Niziołek. Oprawą muzyczną zajęła się Joanna Maksymowicz.

Więcej…

juz plywam 12

Za nami kolejny rok nauki pływania! W dniu 6 czerwca uczniowie klas I - III otrzymali dyplomy „Potrafię pływać”, „Nie boję się wody” na zakończenie całorocznej pracy. Aby pochwalić się dyplomem każdy uczeń miał za zadanie przepłynąć jedną długość basenu lub pokonać w dowolny sposób odległość wyznaczoną przez instruktorów nauki pływania. Każdy pokazał na jakim poziomie opanował umiejętność pływania. Nawet kilku uczniów zdobyło karty pływackie! Po praktycznych zajęciach przyszedł czas na bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji nad wodą w różnych miejscach. Panowie ratownicy ostrzegali przed brawurą, popisami i niebezpiecznymi wybrykami w wodzie. Wszystkim życzono bezpiecznych wakacji oraz mądrego korzystania z wody i umiejętności pływania.

C.J.

pierwsza p 12 01

 

31 maja w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na zajęciach kultury fizycznej odbyło się szkolenie uczniów klas I-III z zakresu „Ratujemy i uczymy się ratować”. Uczyliśmy się udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu, gdy jest przytomny tzw. pozycja boczna i gdy poszkodowany jest nieprzytomny. Przypomnienie i praktyczne uczestnictwo w zajęciach pokazało wielkie zaangażowanie dzieci w umiejętność postępowania podczas sytuacji w których mogą być uczestnikami. Te zajęcia uświadomiły dzieciom,iż one również mogą być ratownikami.
C.J.

pierwsza p 12 02

Więcej artykułów…