Galeria

 

W dniach 19maja 2006 r. - 21 maja 2006 r. w Łubowicach w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań J. von Eichendorffa odbyło się spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli dwujęzycznych działających w Polsce. Organizatorem był Instytut Stosunków Zagranicznych IFA.

Więcej…

Już od dwóch lat przedszkole w Brzeźnicy jest jedynym przedszkolem bilingualnym w województwie śląskim.

Słynne hasło: „Języki są bramą do przyjaźni, wiedzy oraz drogą ku przyszłości” jest myślą przewodnią naszej placówki.

Wzrastające umiędzynarodowienie życia publicznego i pogłębiająca się integracja między poszczególnymi krajami sprawiają, że opanowanie przynajmniej jednego języka obcego o zasięgu europejskim staje się koniecznością.
Polska to kraj, w którym z roku na rok wzrasta zainteresowanie nauką języków obcych.

Fakt ten powoduje , że organizacja nauczania tego przedmiotu jest jednym z priorytetowych zadań wprowadzanej reformy systemu edukacji. Zgodnie z założeniami rekomendacji RADY EUROPY wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczynanie procesu nauczania, aby każde dziecko miało szansę pełnowartościowego uczestnictwa w społeczeństwie przyszłości.

Dzieci w Brzeźnicy mają taką możliwość i wszystkie z niej od dwóch lat korzystają, uczęszczając do bilingualnego przedszkola w tutejszym ZSP. Co to znaczy bilingualność?
Dzieci uczą się równocześnie drugiego języka (oprócz ojczystego) języka obcego – w naszym przypadku to język niemiecki. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie śląskim, a jedna z sześciu w Polsce (Leśnica, Olesno, Słupsk, Opole, Wrocław).

Więcej…