Wielkanoc

 Dnia 2 lutego 2007 roku odbył się I Konkurs o tematyce Bożonarodzeniowej i zimowej. Udział wzięły wszystkie przedszkola z naszej gminy. Organizatorem było przedszkole w Gamowie. Celem konkursu było wspólne kolędowanie oraz zachęcanie do kultywowania tradycji świątecznych. Naszą placówkę reprezentowało sześcioro dzieci. Do ich zadań należało: segregowanie obrazków, rozwiązanie quizu i zagadek świątecznych, szukanie drogi w labiryncie oraz układanie rozsypanki obrazkowej. Pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu dzieci prezentowały swój program artystyczny. Nasze przedszkolaki zaśpiewały piosenkę "Chojka" - każde jedną zwrotkę oraz " Świeć gwiazdeczko" - z wykorzystaniem kroków tanecznych. Jako placówka bilingualna przy nutach "In der Weihnachtbackerei" dzieci piekły świąteczne ciasto. Jury było zachwycone zdolnościami kulinarnymi naszych dzieci. Na zakończenie pani dyrektor Gabriela Burdzik podziękowała uczestnikom za udział w konkursie oraz wręczyła drużynom nagrody - dyplomy, zabawki, książki z bajkami oraz słodycze.
   Kiel

   W grudniu 2006 roku przedstawicielka naszej placówki Lidia Dyrska wzięła udział w 4 dniowym seminarium w Kilonii, zorganizowanym przez IFA. Celem seminarium było zapoznamie z z pracą przedszkoli bilingualnych, organizacją, metodami i formami stosowanymi w placówkach za granicą. W trakcie odwiedzano przedszkola w Schleschwig-Holstein oraz szkoły w Kiel. Ciekawym doświadczeniem było wysłuchanie pracownika Uniwersytetu w Kiel - profesora Wode, oraz burmistrza miasta Meldorf, którzy przedstawili koncepcje nauczania bilingualnego oraz podzielili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.


Kiel

Galeria

 

W dniach 17.11.2006 r. – 23.11.2006 r. p. Lidia Dyska i p. Aniela Niziołek brały udział w wymianie polsko-niemieckiej z przedszkola bilingualnego organizowanej przez instytut IFA. Przez tydzień pobytu w Niemczech zwiedziły cztery niemieckie przedszkola znajdujące się w nadmorskim mieście Emden.

 

Vom 20.11.2006 bis zum 23.11.2006. haben Frau Lidia Dyrska und Frau Aniela Niziołek an einem polnisch-deutschen Austausch von dem bilingualen Kindergarten, der durch das Institut IFA organisiert wurde, teilgenommen. In dem einwöchigen Aufenthalt haben sie vier deutsche Kindergärten, die sich in der am Meer liegenden Stadt Emden befinden, besichtigt.

 

Więcej…

Konferencja międzynarodowa

   Po raz pierwszy nasza placówka wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji. Jako jedyna placówka z Polski została zaproszona do przygotowania warsztatów na temat dwujęzyczności dzieci przedszkolnych. Konferencja miała tytuł „Bilingualność w placówkach przedszkolnych i klasach początkowych – dlaczego wspierać”?  i odbyła się 23 września 2006 r. w IBZ St. Marienthal Görlitz.

   Uroczystego otwarcia dokonał Dr. Birgit Dippe - dyrektor Euro-Szkół Görlitz/Zittau. Następnie wygłoszono referaty: „Wczesna wielojęzyczność poprzez przedszkole i szkołę podstawową:Dlaczego? Jak to możliwe? Co z tego wynika?” przez prof. Dr. Henning Wode z Uniwersytetu Kiel oraz „Czy wielojęzyczne wychowanie może mieć także sukces w Polsce? Stan organizacyjny, metodyczna realizacja, dotychczasowe doświadczenia” przez prof. Magdalenę Olpińską z Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej…

   Dnia 20 czerwca 2006 r. dzieci sześcioletnie wraz z nauczycielką i opiekunką spały w przedszkolu. Tego typu „wydarzenie” czyli nocowanie odbyło się po raz pierwszy w ZSP w Brzeźnicy (po wcześniejszej konsultacji dyrekcji z rodzicami dzieci).
   Rodzice przyprowadzili dzieci na godz. 19:30 . Wspólnie ustalili w którym miejscu będą spać, przygotowali materace, pościel, piżamy, przytulanki, przybory do mycia.
   O godz. 21:00 przy zapalonych świecach, lampkach tworzących przytulny nastrój dzieci zjadły kolację i obejrzały kasetę „Duszek Kacper” . Później rozpoczęły się zabawy pt.:”Gra światłem” (każdy miał latarkę).
  1. Znajdź swoje zdjęcie na ścianie
  2. Poszukaj ulubiona zabawkę
  3. Które dziecko ma np. rude włosy, jest najwyższe, jest najlepszym kolegą, siedzi przy oknie, itp.
Wszystkie polecenia wydawane były w języku niemieckim.
   Po zabawie dzieci wybrały się na spacer po szkole, do klasy w której rozpoczną od września naukę. Najwięcej zabawy przyniosło wyszukiwanie latarką odpowiednich przedmiotów. I znów nauczycielka wykorzystywała znajomość przez dzieci języka niemieckiego, wydając polecenia właśnie w tym języku.
   O godz. 22:00 wszyscy poszliśmy na spacer pt.”Uroki i tajemnice naszej wsi nocą”. Dzieci zobaczyły konstelacje gwiazd, satelity, posłuchały odgłosów przyrody (owady, zwierzęta domowe).
   O 22:45 po powrocie zjedliśmy wspólnie ciasto i świeże truskawki. Potem zaczęły się przygotowania do snu – wieczorna toaleta, ubieranie piżamek, poprawianie pościeli.
Nauczycielka przy świetle latarki przeczytała bajkę na dobranoc Cornelii Nitszch pt.:”Kończy się dzień, nadchodzi noc” (z serii „Bajki pomagają dzieciom”)
   Dzieci jeszcze rozmawiały. Około 24:00 prawie wszyscy już spali. Noc przebiegła spokojnie, nikt nie płakał, nie marudził. Rano rodzice odebrali swoje zadowolone pociechy, szczęśliwe, choć trochę zmęczone.
Nocowanie w przedszkolu ma na celu kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, radzenie sobie w różnych sytuacjach, często nieprzewidywalnych.
   Przedszkolaki idące do I klasy kończą pewien etap Edukacji, a rozpoczynają nowy, niosący więcej obowiązków, zadań do wykonania.
   Nauczycielka poprzez nocleg w przedszkolu dzieci sześcioletnich chciała zwrócić uwagę na słowa: „Być uczniem to brzmi dumnie”.
Więcej artykułów…