Weronika19

W naszym przedszkolu co trzeci czwartek miesiąca o godz. 15.00 odbywa się cykl warsztatów prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta opiera się na wczesnodziecięcych zabawach ruchowych dzieci.

Głównym jej założeniem jest rozwijanie świadomości własnego ciała za pomocą ruchu i przestrzeni. Metoda wpływa pozytywnie na sprawność ruchową, umiejętność dzielenia przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Uczestnictwo w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy dziecka. W warsztatach udział biorą rodzice z dziećmi. Podczas spotkań rodzice uczą się wielu ćwiczeń, które powtarzane wspólnie z dzieckiem w domu wspomogą jego prawidłowy rozwój i wpłyną pozytywnie na wspólne relacje z dzieckiem. Spotkanie daje wiele radości dorosłym i najmłodszym. Kolejne spotkanie w grudniu (19.12), zapraszamy!