galeria

z rodzice 17

W poniedziałek 25 września rozpoczęliśmy tegoroczne warsztaty dla dzieci i Rodziców przedszkola - zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego metodą V. Sherborne.

Jest to kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego. Celem tych zajęć jest: kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera.
Zajęcia sprawiają dzieciom i rodzicom wiele radości i wszyscy wychodzą trochę zmęczeni, ale przede wszystkim uśmiechnięci.

M.K.