galeria

 

 

janek honza 14

Dnia 28 marca br. po raz IV w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie w ramach projektu “Janek I Honza potrafią ratować” Euroregionu Silesia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - PRZEKRACZAMY GRANICE. Spotkały się tu dzieci z Przedszkola nr 10, ZSP z Brzeźnicy, czeskiej szkoły ze Strahovic oraz uczniowie SP nr 4 z Raciborza.

Więcej…

galeria

 

 

janek honza 13

Kolejny rok - kolejny projekt! Tym razem sięgnęliśmy po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz budżetu państwa . W projekcie Janek i Honza potrafią ratować uczestniczą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 10 z Raciborza oraz czeskie Strahovice. Projekt ma na celu zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy.W wyniku realizacji programu uczeń powinien: znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wykonywać wszystkie czynności składające się na łańcuch przeżycia, pamiętać numery telefonów służb ratunkowych działających na terenie danego kraju, w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem pogotowia, znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej. Ponadto uczeń powinien mieć ukształtowaną społecznie akceptowaną postawę wyrażającą się w: gotowości niesienia pomocy innym oraz poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.

Więcej…

21 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenia mające na celu nabycie umiejętności wykorzystania SIS w praktyce, wzrost zainteresowania sprawami szkoły, lepsze postrzeganie szkoły jako placówki edukacyjnej i integrującej społeczność lokalną, a także przprowadzono konkurs dla uczniów na najciekawszy blog 2011.

projekt_w_11_01


Więcej…

 

Przebieg konkursu
Rozpoczęcie konkursu - 16 kwietnia. Zakończenie konkursu - 20 czerwca. W czerwcu 2011 roku, spośród zgłoszonych blogów specjalnie powołana Kapituła Konkursu złożona z przedstawiciela nauczycieli oraz rodziców,  wybierze oraz nagrodzi trzy najciekawsze. Jednemu z nich zostanie przyznane miano NAJCIEKAWSZEGO BLOGA  2011r.
Ogólne zasady
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w ramach projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy"  Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie  9.5  Oddolne Inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnik Konkursu musi być aktywnym użytkownikiem serwisu szkolnego, tzn. posiadać i czynnie prowadzić blog.
Użytkownik może wystawić do konkursu tylko jeden blog.

Więcej…

Więcej artykułów…