galeria

poznajmy 17

Ruszył projekt w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy  pt: "Poznajmy się!”, w ramach programu INTERREG V A-Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020.

Więcej…

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy  realizowano  projekt "Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowaniem projektu ” Uczeń na 5 w ZSP Brzeźnica” była wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Odbyła się ona 19 czerwca 2015r.

Więcej…

galeria

 

 

ucz 5 15

Dnia 13 czerwca bieżącego roku w ZSP w Brzeźnicy odbyło się podsumowanie projektu: „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w związku z realizacją projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania.

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe - wycieczka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Więcej artykułów…