galeria

 

24 maja 2010 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się seminarium podsumowujące projekt "E - Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

e-belfer_10_07

Więcej…

e-belfer01

Nauczyciele z Brzeźnicy rozpoczęli szkolenia w ramach projektu "E-belfer".

e-belfer02Projekt "E-belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

Projekt ten to specjalistyczne szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej oraz e-learningowej mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK).
Celem projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

e-belfer_n01