21 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenia mające na celu nabycie umiejętności wykorzystania SIS w praktyce, wzrost zainteresowania sprawami szkoły, lepsze postrzeganie szkoły jako placówki edukacyjnej i integrującej społeczność lokalną, a także przprowadzono konkurs dla uczniów na najciekawszy blog 2011.

projekt_w_11_01


Więcej…

 

Przebieg konkursu
Rozpoczęcie konkursu - 16 kwietnia. Zakończenie konkursu - 20 czerwca. W czerwcu 2011 roku, spośród zgłoszonych blogów specjalnie powołana Kapituła Konkursu złożona z przedstawiciela nauczycieli oraz rodziców,  wybierze oraz nagrodzi trzy najciekawsze. Jednemu z nich zostanie przyznane miano NAJCIEKAWSZEGO BLOGA  2011r.
Ogólne zasady
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w ramach projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy"  Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie  9.5  Oddolne Inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnik Konkursu musi być aktywnym użytkownikiem serwisu szkolnego, tzn. posiadać i czynnie prowadzić blog.
Użytkownik może wystawić do konkursu tylko jeden blog.

Więcej…

projekt_11_01

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za nami konsultacje społeczności szkolnej (rodziców, nauczycieli, uczniów) dotyczące wyglądu i zakresu informacji przekazywanych poprzez Serwis Internetowy Szkoły i warsztaty dla administratora i redaktora serwisu. Przed nami szkolenia nauczycieli, które przygotują grono pedagogiczne do wykorzystania SIS we własnej praktyce i nauczaniu, wskażą pomysły na zastosowanie dydaktyczne strony, przygotują do popularyzacji serwisu wśród społeczności szkolnej.
Jak tworzymy stronę można obejrzeć po adresem: http://brzeznica.psis.edu.pl.
Zachęcamy do oglądania i dzielenia się swoimi uwagami.

logoOd 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy będzie realizowany projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POKL_kolor_m UE_kolor_m

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy (nauczycieli, rodziców, uczniów) wokół bieżących spraw placówki poprzez wdrożenie Serwisu Internetowego Szkoły pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną oraz zaangażowanie tej społeczności w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji i zdobycie nowych, praktycznych umiejętności w zakresie Informacji Technologicznej. Wdrożenie serwisu trafia w potrzeby komunikacyjne i może wykorzystać istniejące więzi. Zaangażowanie społeczności placówki przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku Zespołu jako centrum edukacyjnego otwartego, poprzez serwis, na społeczność lokalną gminy.

Zgłoszenia do projektu będa przyjmowane w Biurze Projktu (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy) do dnia 23 lutego 2011 r. w godz. 16 - 17.

Regulamin>>>>>

Formularz zgłoszeniowy>>>>>

Więcej artykułów…