Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w związku z realizacją projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania.

Poniżej do pobrania treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe - wycieczka

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2