Godziny pracy logopedy:
Środa 7.30-9.30 ; 11.30-16.30
Czwartek 7.30-11.30
Piątek 7.30-8.30
Zajęcia logopedyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności ucznia z niepełnosprawnością (np.autyzm).
Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowych:
• usprawnianie artykulatorów,
• kształtowanie słuchu fonematycznego (koniecznego do opanowania umiejętności czytania i pisania),
• likwidacja wady wymowy,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.
W czasie zajęć wykorzystywany jest zestaw programów multimedialnych, wspomagających opanowanie prawidłowej wymowy.
PLAN PRACY LOGOPEDY
• Przesiewowe badania logopedyczne,
• Konsultacje dla rodziców,
• Tworzenie indywidualnych planów terapii logopedycznej,
• Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dostosowanej do potrzeb i umiejętności ucznia,
• Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu optymalizacji procesu terapii,
• Wystawianie opinii na wniosek rodzica.